standard Poczta Polska będzie obsługiwać ZUS

Poczta Polska wygrała przetarg na obsługę ZUS w latach 2015–2017. Będzie obsługiwała korespondencję krajową i zagraniczną. W postępowaniu odpadł drugi oferent – Polska Grupa Pocztowa. Podczas weryfikacji wskazanych placówek odbioru przesyłek Poczta Polska spełniła w 100 proc. wymagania oferenta, PGP nie.

ZUS zweryfikował po 86 wytypowanych placówek obu wykonawców. W komunikacie podał, że wszystkie spośród wybranych punktów Poczty Polskiej spełniły wymagania zamawiającego,  natomiast w przypadku Polskiej Grupy Pocztowej pod wytypowanymi adresami stwierdzono brak 11 placówek, a w 56 przypadkach nie spełniały wymagań.

Termin na składanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej upłynął 10. listopada br.

Wygrana PP oznacza, że odbiorcy korespondencji nie będą przeżywali horroru, na jaki zostali narażeni przez polskie sądownictwo – nie będą musieli szukać punktów obioru wydających awizowane przesyłki, będą też mieli znaczną pewność, że nie zaginą po drodze.

oprac.: Hanna