standard Polisolakaty ukarane

UOKiK nałożył w sumie ponad 50 mln zł kar na cztery instytucje finansowe zaangażowane w sprzedaż tzw. polisolokat. Oskarżono je o nieuczciwe praktyki wobec klientów. Urząd proponuje też ściślejsze uregulowanie tej sfery rynku usług finansowych.

Ukarane instytucje to: Aegon TU na Życie (ponad 23 mln zł) oraz Idea Bank (ponad 4 mln zł), Open Finance (ponad 1,5 mln zł) i Raiffeisen Bank Polska za produkty sprzedawane przez przejęty Polbank EFG (ponad 21 mln zł).

Kary mają obniżyć zyski z nieuczciwych praktyk i zapobiegać recydywie lub nowym naruszeniom. Dodatkowo dwie z ukaranych instytucji – Aegon TU na Życie i Idea Bank – które zdaniem UOKiK nadal dopuszczają się nierzetelnych działań, otrzymały nakaz zaniechania takich działań. Decyzje te nie są ostateczne i przysługuje od nich odwołanie.

Według urzędu, ukarane instytucje wprowadzały w błąd klientów, nie informując ich m.in. o kosztach rezygnacji z umowy, które często w ciągu pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy sięgały 100 proc. wpłaconej przez nich składki. Konsultanci oferując nierzadko produkt przez telefon, przedstawiali go klientom szukającym bezpiecznej lokaty jako produkt oszczędnościowy, nie informując o dużym ryzyku z nim związanym. Eksponowali korzyści kosztem informacji o możliwych stratach.

UOKiK prowadzi 24 postępowania wyjaśniające wobec 23 firm w podobnych sprawach, wcześniej już dwukrotnie nakładał kary za nieuczciwe praktyki w sprzedaży polisolokat, m.in. na Getin Noble Bank.

Urząd zapowiada też wnioski o uregulowanie tej sfery rynku. „Samoregulacja branży finansowej zawodzi. (…) W polskiej debacie publicznej często powtarza się, że problemy rozwiąże rynek, ale to nie następuje” – mówił prezes UOKiK Adam Jasser na konferencji prasowej, informując, że do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości skierowano propozycję podjęcia konkretnych działań.

Tzw. poliso lokaty, to potoczne określenie ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Niewielka część składki przeznaczona jest na ubezpieczenie, a w większości pieniądze klientów idą na inwestycje w fundusze. Umowy zawierane są zazwyczaj na wiele lat. Jest to stosunkowo nowy produkt dostępny na polskim rynku dopiero od kilku lat.

oprac.: redakcja