standard Polska gospodarka zwolni – sygnalizuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Wzrost gospodarczy w Polsce spowolni do 3,0 proc. w przyszłym roku wobec 3,3 proc. wcześniej prognozowanych, szacuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W 2014 roku wzrost PKB według banku ma wynieść 3,2 proc.

Od połowy 2013 r. wzrost gospodarczy w Polsce jest stosunkowo stabilny i wciąż opiera się głównie na popycie krajowym. Oczekiwania co do ścieżki wzrostu w 2014 i 2015 roku zostały nieco zredukowane w związku ze szkodliwymi dla eksportu i sektora przemysłowego skutkami, jakie wynikły z zaobserwowanych ostatniego lata napięć wokół Ukrainy i pogorszenia popytu w strefie euro. Mimo tego, zeszłoroczny wzrost prawdopodobnie utrzymał się na poziomie nieco powyżej 3 proc. – czytamy w styczniowym raporcie EBOR.

EBOR dokonał również korekty prognoz wzrostu pozostałych, analizowanych przez bank, krajów. Między innymi wzrost PKB Węgier został obniżony na ten rok do 2,2 proc. z 2,4 proc., Łotwy do 3 proc. (z 3,7 proc.), Litwy do 3,2 (z 3,4), Słowacji do 2,6 (z 3,0) i Estonii do 2,2 (z 2,5). W Rosji prognozowany jest spadek PKB w tym roku o 4,8 proc. wobec 4,6 proc. zakładanych w poprzednim raporcie. Z kolei na Ukrainie instytucja oczekuje spadku PKB o 5 proc. (wcześniej prognozowano spadek o 3 proc.).

oprac.: Redakcja