standard Polska w Web Index

Polska zajęła 34. miejsce na ogólną liczbę 86 państw w dorocznym rankingu Web Index 2014, mierzącym wkład internetu do społecznego, ekonomicznego i politycznego postępu w świecie. Pierwsze trzy miejsca zajęły Dania, Finlandia i Norwegia.

W trzecim z kolei raporcie Web Index (pierwszy ukazał się w 2012 roku), sporządzonym przez WWW Foundation, Polska wypada najlepiej jeśli chodzi o dostęp do sieci (lokata 28 odpowiadająca 68,6 pkt). Pod względem wolności i otwartości sieci zajęła miejsce 30 (69,75 pkt), a w kategorii upodmiotowienia użytkowników – 38 (43,32 pkt). Najgorzej wyglądamy w kategorii internetowych treści, w której przyznano nam 44 lokatę (48,11 pkt.). Średni wynik Polski, to 58,81 pkt.

W ogólnej klasyfikacji Polskę wyprzedzają Węgry (miejsce 26.) oraz Czechy (miejsce 28.). Spośród państw postkomunistycznych najwyżej uplasowała się Estonia – na miejscu 11. W pierwszej dziesiątce państw, w których internet wnosi największy wkład do szeroko rozumianego postępu społecznego, ekonomicznego i politycznego, znajduje się pięć krajów skandynawskich. Pierwsze trzy miejsca zajmują: Dania, Finlandia i Norwegia. Wielka Brytania jest na 4. pozycji, USA – 6., Francja – 11., Niemcy – 14., Ukraina – 46.

Wkład internetu w społeczny i gospodarczy rozwój poszczególnych krajów, a także w upowszechnienie praw człowieka, jest ściśle powiązany z poziomem zamożności państw. Im wyższy przychód na głowę mieszkańca danego kraju, tym wyższa lokata kraju w ogólnym rankingu.
4,4 mld ludzi, w większości biednych, żyjących w krajach Trzeciego Świata, głównie na wsi, w większości kobiet, nie ma w ogóle dostępu do internetu. W krajach o wysokich przychodach ludności liczba użytkowników internetu w porównaniu z 2005 r. wzrosła do 78 proc. z 45 proc.

Autorzy raportu zaznaczają, że rozpowszechnienie internetu powoduje zwiększenie zarobkowych rozpiętości w krajach wysoko uprzemysłowionych, a także naraża użytkowników na kontrolę ze strony np. służb wywiadowczych i wielkich korporacji. 38 krajów uwzględnionych w rankingu w ostatnich 12 miesiącach blokowało treści uznane za drażliwe z politycznych lub społecznych powodów. Treść w internecie definiowana jest jako możliwość korzystania z informacji wygenerowanych przez indywidualnych użytkowników z myślą o innych użytkownikach w ich rodzimym języku po to, by służyła poprawie jakości i standardów życia.

tekst: jn