standard Pomoc w SSE

Pomoc w SSE

Atrakcyjność Specjalnych Stref Ekonomicznych (w skrócie SSE) zależy w dużym stopniu od okresu ich funkcjonowania. Wydłużenie działalności SSE w 2013 r. do roku 2026 spowodowało, że instrument ten nadal pozostaje skutecznym narzędziem przyciągania nowych inwestycji.  Warto z niego korzystać.

W 2014 r. wprowadzono okresowe – do końca 2016 r. – złagodzenie kryterium stopy bezrobocia, które umożliwia objęcie strefą SSE prywatnego terenu (pod konkretną inwestycję). Regulacja ta powinna po pierwsze przyspieszyć decyzje inwestycyjne, a po drugie rozszerzyć krąg adresatów SSE – zwłaszcza o przedsiębiorców małych i średnich, którzy w oparciu o poprzednie wymagania nie mogliby skorzystać z pomocy udzielanej w strefach.

Nowe zasady wsparcia w SSE

Jedną z form pomocy, z których mogą korzystać przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie SSE, jest możliwość zwalniania dochodów z prowadzonej (w strefie) działalności z opodatkowania (do końca funkcjonowania SSE), jednak z zastrzeżeniem nieprzekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy przyznanej dla poszczególnych rodzajów działalności.

W lipcu 2014 r. zmieniły się zasady udzielania regionalnej pomocy – dotychczasową intensywność pomocy w wysokości do 50 proc. z poprzedniego okresu zachowały tylko cztery województwa Polski Wschodniej. Pozostałe mają obniżone pułapy.

Anna G.