standard Poprawiają się nastroje konsumentów i przedsiębiorców

W marcu bieżący wskaźnik ufności pozostał na poziomie zanotowanym w lutym br. Nieznacznie poprawił się wskaźnik wyprzedzający, dotyczący przyszłej sytuacji – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 0,2 p. proc. niż w lutym br. i ukształtował się na poziomie

-16,4. Spośród składowych wskaźnika poprawiły się zwłaszcza oceny dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 2,8 i 1,1 p. proc.). Natomiast pogorszyły się opinie dotyczące możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów (spadek o 3,2 p. proc.). W porównaniu do marca 2014 r. obecna wartość wskaźnika jest wyższa o 4,6 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 2,2 p. proc. i ukształtował się na poziomie -19,5. Wzrost wartości był wynikiem polepszenia się ocen wszystkich jego składowych, a przede wszystkim ocen dotyczących przyszłego poziomu bezrobocia i przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost odpowiednio o 4,5 i 2,9 p. proc.) oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 1,1 p. proc.).

Po kilku miesiącach pesymizmu marzec przyniósł poprawę nastrojów również wśród przedstawicieli przetwórstwa przemysłowego oraz handlu detalicznego. Lepsze humory i poprawę koniunktury sygnalizują również firmy budowlane. Zdecydowanie gorsza koniunktura panuje natomiast w handlu hurtowym – podał GUS.

oprac. Gabi