standard Produkcja przemysłowa w XII 2014 r. wg GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował wczoraj dane dotyczące produkcji przemysłowej za XII 2014 r. I tak, wg statystyk GUS, produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,4% wobec XII 2013 r. Wzrost odnotowano też w produkcji budowlano-montażowej – o 5,0%. W okresie I-XII 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,3% wyższa w porównaniu ze I-XII 2013 r., kiedy notowano wzrost o 2,2%. Natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 3,6% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 12,0%. Szczegółowe informacje prezentuje poniższa tabela.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażoweja) w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:

GUS - produkcja przemyslowa - tabela

  1. a)Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
  2. b)Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w listopadzie oraz meldunkowych – w grudniu.

D  Nazwa skrócona według PKD 2007.

oprac.: Redakcja za GUS