standard Przedsiębiorcy przewidują wzrost zatrudnienia i przychodów

Średnie i duże firmy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej patrzą optymistycznie w przyszłość – wynika z raportu KPMG „Pulse of Economy”. Większość spodziewa się wzrostu przychodów, a duża część planuje zwiększenie zatrudnienia w 2015 roku.

 Jak wynika z najnowszego raportu KPMG, dla przedsiębiorstw w Polsce jednym z najważniejszych czynników rozwoju pozostaje eksport. Mimo stosunkowo dobrych nastrojów wiele firm dostrzega bariery, które mogą hamować ich rozwój. Podwyższenie podatków, niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych oraz zaostrzona konkurencja, to niektóre z najczęściej wymienianych przeszkód, z którymi zmagają się badane przedsiębiorstwa.

Z badania KPMG, w którym wzięło udział blisko 500 średnich i dużych firm z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i krajów bałtyckich („CEE8”) wynika, że w 2015 r. w Polsce 72% respondentów spodziewa się wzrostu przychodów swoich firm, nieco mniej niż we wszystkich pozostałych krajach (79%). Zwiększenie zatrudnienia w przyszłym roku planuje 43% badanych firm w Polsce i 39% w regionie, natomiast udział respondentów przewidujących zmniejszenie liczby pracowników jest niewielki – wynosi odpowiednio 14% i 11%.

Ankietowani z Polski zapytani o kluczowe plany ich firm w najbliższej przyszłości na pierwszym miejscu wymienili ograniczenie kosztów (57%), na drugim zatrzymanie dobrych pracowników (51%). Tymczasem w przypadku większości badanych krajów znacznie częściej respondenci wymieniali zatrzymanie dobrych pracowników, niż redukcję wydatków (69% wobec 47% przedsiębiorców we wszystkich krajach „CEE8”).

oprac.: red. za KPMG