standard Rośnie eksport

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane obrotów handlowych po ośmiu miesiącach bieżącego roku. W okresie styczeń-sierpień 2014 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom 105,8 mld euro i był wyższy o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Import natomiast wyniósł 106,8 mld euro i odnotował wzrost o 4,2%.

Notowany przed rokiem deficyt obrotów handlowych został zredukowany z 1,2 mld euro do 1 mld euro. W okresie styczeń-sierpień eksport na rynki rozwinięte wzrósł o 6,6%, do 88,5 mld euro, a import o 2,3%, do 69,4 mld euro. Eksport do UE wzrósł w zbliżonym tempie – o 6,7%, do 81,1 mld euro, tak jak do całej grupy rynków rozwiniętych, przy czym 2-krotnie szybciej do krajów strefy euro – o 8% prędzej, niż do pozostałych państw unijnych (tj. o 4%). Szybciej niż przeciętnie zwiększyła się sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte, tj. o 5,3% (do ok. 7,4 mld euro). Jednocześnie import spadł o 11,1% (do 7 mld euro). Wśród tej grupy państw szczególnie przyspieszył wywóz do Kanady (wzrost o 26,3%) oraz RPA (o 14,2%). Gorsze wyniki odnotowano natomiast w przypadku USA (gdzie sprzedaż wzrosła o 3,1%) oraz Norwegii i Japonii (gdzie eksport spadł odpowiednio o 10% i 1.5%).

Niekorzystnie w okresie styczeń-sierpień br. kształtowała się wymiana handlowa z rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi, gdzie eksport spadł o 5,6% (do 17,3 mld euro), a import zwiększył się o 7,8% (do 37,4 mld euro).

W przekroju towarowym relatywnie szybko zwiększył się eksport wyrobów przemysłu lekkiego (o 12,6%), artykułów rolno-spożywczych (o 5,2%) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 5%). Z drugiej strony spadki w eksporcie odnotowano w wywozie wyrobów mineralnych (o 5,5%).

oprac.: redakcja

źródło: GUS