standard Rośnie produkcja

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2014 r. była o 4,2 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r. i o 16,7 proc. Wyższa, niż w sierpniu br. Wyniki są lepsze od oczekiwań ekspertów Ministerstwa Gospodarki.

W porównaniu z wrześniem 2013 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26. spośród 34. działów przemysłu. Najsilniej wzrosła sprzedaż w produkcji mebli – o 20,1 proc. Znaczący spadek odnotowano w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,3 proc. Produkcja przemysłowa wzrosła w pierwszych trzech kwartałach 2014 roku o 3,4 proc. W tym samym okresie wzrost produkcji budowlano-montażowej wyniósł 5,5 proc.

Analitycy Ministerstwa Gospodarki oczekują, że w całym czwartym kwartale br. wzrost produkcji przemysłowej powinien przekroczyć wzrost z trzeciego kwartału i szacują go około 1,5 proc.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2014 r. były niższe niż przed rokiem o 1,6 proc. (wobec spadku o 1,5 proc. w lipcu). W porównaniu z sierpniem 2014 r. były zaś wyższe o 0,1 proc., wobec wzrostu  o 0,3 proc., w sierpniu.

oprac.: redakcja

źródło: MG