standard Singapur wzorem dla Polski?

Częściowe zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych; czasowe, częściowe zwolnienie z podatku dochodowego dla nowych firm; wysoki próg dla obowiązkowej rejestracji jako płatnika GST (VAT) oraz obniżenie stawek podatków dochodowych – to tylko niektóre z udogodnień dla małych i średnich przedsiębiorstw, jakie przewiduje prawo Singapuru. Na tyle wystarczające, żeby średnio zamożny kraj azjatycki stał się jedną z najpotężniejszych i najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

Przykład Singapuru pokazuje, że najprostszą drogą do dobrobytu i rozwoju kraju jest maksymalne upraszczanie przepisów, ograniczanie biurokracji i drastyczne zmniejszanie obciążeń podatkowych, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wyjaśnia, że postulaty w zakresie uproszczenia prawa, podatków i warunków prowadzenia działalności, niezbędnych dla rozwoju firm, spotykają się w gremiach rządowych z argumentami typu „Unia nie pozwala”. Tymczasem Unia Europejska nie tylko nie zabrania, ale wręcz nakazuje tworzenie bardziej przyjaznych rozwiązań dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich. Znajduje to wyraz chociażby w „Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw”, „Small Business Act”, których idea znajduje odzwierciedlenie w haśle „najpierw myśl na małą skalę”. W Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw, wśród 10. kluczowych założeń z punktu widzenia prawnego, podatkowego i faktycznego, najważniejszymi są: mniejsze koszty i szybsze rozpoczęcie działalności, sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy oraz przyjaźniejsze opodatkowanie.

Polska nie spełnia tych kryteriów. – Rozwiązania, które w zamierzeniu miały ułatwić działalność małych i średnich firm w Polsce, w rzeczywistości albo są martwymi instytucjami, albo nie stanowią na tyle atrakcyjnej możliwości, by przedsiębiorcy opłacało się włożyć czas i wysiłek w zaznajomienie się z odpowiednimi przepisami – mówi Jakub Bińkowski, analityk ZPP. – W efekcie polskie małe i średnie przedsiębiorstwa są mniej wydajne, niż ich europejskie odpowiedniki, co skutkuje mizerną kondycją gospodarczą kraju.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przygotował publikację poświęconą uregulowaniom działalności małych i średnich przedsiębiorstw: „Prawno-podatkowe regulacje dotyczące działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Analiza prawa Unii Europejskiej oraz wybranych krajów świata”. Jest dostępna na www.zpp.net.pl

oprac.: Jana