standard Spadną odsetki od zaległości podatkowych

Od wysokości stopy lombardowej zależą odsetki karne od zaległości podatkowych. Cięcie stóp procentowych, m.in. lombardowej z 4% do 3%, które wykonała Rady Polityki Pieniężnej w ubiegłym tygodniu oznacza, że odsetki karne od zaległości podatkowych spadają z 10% do 8%.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w większym stopniu, niż wynikało z większości prognoz. Główna stopa procentowa – referencyjna – została obniżona o 0,5 pkt. proc., do 2% z 2,5% wcześniej. Jeszcze bardziej spadła stopa lombardowa, która ma największe znaczenie dla spóźnialskich podatników. Obecnie wynosi ona 3%, tymczasem wcześniej było to 4%.

Od wysokości stopy lombardowej zależą odsetki karne od zaległości podatkowych. Zgodnie z przepisami, odsetki są równe dwukrotności stopy lombardowej powiększonej o 2%. Czyli łącznie będzie to 8%. Dotychczasowa wysokość odsetek wynosiła 10%. To dość znaczna obniżka. Na przykład wcześniej odsetki karne od zaległego zobowiązania podatkowego w kwocie 2500 zł wynosiły rocznie 250 zł. Teraz, po obniżce, wyniosą 200 zł.

To jednak koniec obniżek. W Ordynacji podatkowej został zapisany sposób wyliczania odsetek karnych – nie mogą one być niższe, niż 8%, a tyle właśnie wynoszą. Dalsza redukcja byłaby możliwa po zmianie przepisów.

oprac.: redakcja