standard Szczyt energetyczny UE – Polska zadowolona

Unia Europejska ograniczy emisję dwutlenku węgla co najmniej o 40 proc. do 2030 r. względem 1990 r. – uzgodnili przywódcy państw w Brukseli. Polska będzie mniej obciążona kosztami ambitnej polityki klimatycznej.

Szczyt przywódców unijnych zdecydował o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o co najmniej 40 proc. do 2030 r. względem roku 1990, a także ustalił udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w UE na poziomie co najmniej 27 proc. w 2030 r. Cel ten będzie wiążący dla całej Unii, a nie dla poszczególnych państw członkowskich.

Unia ustaliła też, zwiększenie efektywności energetycznej o min 27 proc. Cel ten będzie niewiążący dla krajów unijnych.

Najmniej zamożne państwa UE podzielą się też środkami ze specjalnej rezerwy (utworzonej z 2 proc. pozwoleń na emisję). Według nieoficjalnych wyliczeń Polska z tego funduszu otrzyma ok. 7,5 mld zł do 2030 r. na modernizację energetyki. Państwa z PKB poniżej 90 proc. średniej unijnej dostaną też dodatkowe pozwolenia na emisję CO2. Dla nich przeznaczone będzie 10 proc. całkowitej sumy wszystkich uprawnień.

oprac. redakcja