standard Ustawą w cyberprzestępczość

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji przez Polskę konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości.

Celem konwencji jest stworzenie jednolitych rozwiązań prawnych dla przeciwdziałania przestępczości w cyberprzestrzeni. Ustala ona katalog przestępstw komputerowych, wprowadza procedury dotyczące wykrywania i ścigania przestępczości komputerowej, określa też zasady współpracy międzynarodowej. Państwa, które ratyfikują konwencję, zobowiązują się do wprowadzenia przepisów umożliwiających karanie za fałszowanie danych komputerowych, a także za oszustwa komputerowe prowadzące do strat finansowych. Dokument wprowadza także przepisy związane z łamaniem praw autorskich.

Konwencję ratyfikowała większość państw członkowskich Rady Europy, a także 11 krajów spoza organizacji, wśród nich Kanada, Japonia, USA i RPA. Konwencja w przyszłości będzie najefektywniejszym narzędziem międzynarodowej ochrony przed przestępstwami dokonywanymi z pomocą komputera.

Oprac.: Lila