standard Wysoki indeks należności

W październiku 2014 r. Indeks Należności Przedsiębiorstw osiągnął 90,4 punktu, co stanowi drugą najwyższą wartość w całej sześcioletniej historii badania. INP jest wskaźnikiem złożonym, który pokazuje sytuację w obszarze należności polskich firm, z naciskiem na terminowy spływ należności. Wysoka wartość pokazuje pozytywne nastroje i kontynuację szybkiego wzrostu gospodarczego.

Formułowana przez przedsiębiorstwa ocena sytuacji w obszarze należności po raz drugi z rzędu się poprawiła. Obecna poprawa jest znacząca i wynika przede wszystkim z dużego odsetka firm, które w ogóle nie odczuwają problemów z opóźnieniami w otrzymywaniu należności, oraz tych, w których problem opóźnień się zmniejsza. Z rosnącymi problemami z odzyskiwaniem należności boryka się w Polsce zaledwie 14,3% wszystkich firm.

Znaczący wpływ na poprawę indeksu miało zmniejszenie udziału przeterminowanych faktur w portfelach polskich firm, a także skrócenie przeciętnego okresu przeterminowania należności oraz spadek odsetka firm, które silnie negatywnie odczuwają konsekwencje opóźnień, tracąc zdolność do regulowania własnych zobowiązań.

Za pozytywny obraz odpowiedzialna jest zapewne w znacznej mierze zmiana systemowa związana z rosnącą dbałością o stan własnych portfeli w polskich przedsiębiorstwach, co wynika z coraz większej dostępności informacji o moralności płatniczej pochodzącej z Biur Informacji Gospodarczej.

oprac. Hanna