standard Wyższy ZUS

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą zapłacą w roku 2015 składki na ZUS w wysokości 446,88 zł, zaś przedsiębiorcy ze stażem dłuższym niż dwa lata – 1095,37 zł miesięcznie. Wysokość składek zależy od średniej płacy z ostatniego kwartału roku, którą GUS publikuje na początku roku następnego.

GUS opublikował dane o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, łącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2014 roku. Od wysokości tej płacy zależy kwota składki zdrowotnej, jaką co miesiąc będą musieli płacić przedsiębiorcy. Według tej informacji w IV kwartale przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4139,42 zł i w stosunku do IV kwartału 2013 r. wzrosło o 3,3%. O tyle też zwiększy się składka zdrowotna, jaką przedsiębiorcy muszą co miesiąc odprowadzać dla ZUS.
Przypomnijmy, że składka zdrowotna naliczana jest od podstawy wynoszącej 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. roku poprzedzającego rok, w którym trzeba opłacać składki. Czyli dla roku 2015 podstawa będzie wynosić 3104,57 zł. Sama składka to co najmniej 9% podstawy, czyli 279,41 zł.

Inne składki też w górę
Wysokość pozostałych składek jest już znana. W przypadku przedsiębiorców o stażu nie dłuższym niż 24 miesiące zależy od wynagrodzenia minimalnego.  Podstawą do wyliczenia jest 30% płacy minimalnej, czyli na rok 2015 kwota 525 zł. Zgodnie z przepisami, początkujący przedsiębiorca płaci ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52 proc. podstawy, ubezpieczenie rentowe to 8 proc., chorobowe – 2,45 proc., zaś wypadkowe (jeśli zatrudnia mniej niż 9 osób) – 1,93 proc. Daje to odpowiednio w przypadku składki emerytalnej 102,48 zł, rentowej – 42 zł, chorobowej – 12,86 zł, a wypadkowej – 10,13 zł. Łącznie więc trzeba będzie zapłacić 167,47 zł, a po doliczeniu składki zdrowotnej – 446,88 zł.
Z kolei stawki przedsiębiorców, którzy mają staż dłuższy niż 2 lata lub z innych powodów nie mogą stosować stawki obniżonej, zależy od zapisanego w budżecie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa, od jakiej przedsiębiorcy liczą składki, wynosi 60 proc. prognozowanej płacy, czyli w roku 2015 kwoty 2 375,40. Procentowa wartość poszczególnych składek jest identyczna, jak w przypadku początkujących: 19,52 proc. wynosi składka emerytalna, 8 proc. – rentowa, chorobowa 2,45 proc., a wypadkowa – 1,93 proc. Przeliczeniu na złote daje odpowiednio 463,68 zł w przypadku ubezpieczenia emerytalnego, 190,03 zł – ubezpieczenia rentowego, 58,2 zł – chorobowego i 45,85 zł – wypadkowego. Do tego jeszcze dochodzi składka na Fundusz Pracy, wynosząca 2,45 proc. podstawy, a więc 58,2 zł miesięcznie. Po doliczeniu składki zdrowotnej kwota składek płaconych na ZUS wyniesie 1095,37 zł.

Merek Siudaj, Tax Care