standard Wyzwania koncernów motoryzacyjnych

Zarządzający z branży motoryzacyjnej wśród najważniejszych trendów na najbliższą dekadę najczęściej wymieniają wzrost na rynkach wschodzących, optymalizację i downsizing silników spalinowych (49%) oraz zwiększenie zakresu wykorzystania platform i standaryzacji modułów (48%) – wynika z raportu KPMG „Global Automotive Executive Survey 2015. Who is fit and ready to harvest?”

Światowa branża motoryzacyjna znajduje się w momencie zwrotnym. Z jednej strony musi koncentrować się na naglących kwestiach biznesowych, związanych z błyskawicznym rozwojem rynków wschodzących, zmianami regulacyjnymi i koniecznością podnoszenia efektywności operacyjnej. Z drugiej na horyzoncie coraz wyraźniej rysują się strategiczne, długoterminowe wyzwania, wymagające poważnych nakładów na innowacyjność: rozwój i umasowienie napędów alternatywnych oraz kształtowanie się nowej kultury mobilności, opartej na inteligentnych pojazdach oraz usługach mobilnościowych na żądanie.

Wyzwania i trendy w branży motoryzacyjnej

Zarządzający z branży motoryzacyjnej wśród najważniejszych trendów na najbliższą dekadę najczęściej wymieniają wzrost na rynkach wschodzących (56% wskazań), optymalizację
i downsizing silników spalinowych (49%) oraz zwiększenie zakresu wykorzystania platform
i standaryzacji modułów (48%). Z raportu KPMG wynika, że kwestie takie jak rozwój napędów elektrycznych opartych na ogniwach paliwowych (18%) i akumulatorach (9%), rozwój pojazdów miejskich (16%) czy usług mobilnościowych na żądanie (9%) są istotne, jednak ustępują pod względem znaczenia bieżącym wyzwaniom biznesowym.

1

 

 

Kluczowe czynniki zakupowe

W najbliższych latach kluczowym czynnikiem zakupowym wśród nabywców samochodów będzie efektywność paliwowa (67%) i wydłużona trwałość pojazdu (53%). Bardzo istotne są także kwestie bezpieczeństwa (52%) oraz ergonomia i komfort (49%). Ekologia jest ważna (41%), ale niekoniecznie w związku z zastosowaniem alternatywnej technologii napędowej (18%). Warto także zwrócić uwagę na relatywnie dużą rangę rozwiązań teleinformatycznych, choć raczej w wersji plug-in (38%), niż wbudowanej w pojazd (24%).

– Branża motoryzacyjna dość ostrożnie ocenia skłonność konsumentów do zakupów pojazdów opartych na alternatywnych technologiach napędowych. Tylko jeden na pięciu badanych uważa, że będzie to w najbliższych latach kluczowy czynnik decydujący o wyborach konsumentów. Ewentualne zmiany popytu na napędy alternatywne będą raczej wynikiem decyzji regulatorów i inwestycji w infrastrukturę. U masowego konsumenta troska o zawartość portfela wpływa na zakupy w większym stopniu niż troska o ekologię. Zgodnie z prognozami KPMG do 2020 roku udział e-napędów (w tym hybryd) w światowej produkcji pojazdów najprawdopodobniej zbliży się do 5% – komentuje Paweł Gawroński, starszy menedżer w dziale audytu, członek zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

2

Respondentów badania zapytano także, jakiego typu e-napędy będą cieszyć się największym powodzeniem w ciągu najbliższych 5 lat. Najczęściej (30%) wskazywano napędy hybrydowe typu plug-in oraz napędy elektryczne oparte na akumulatorach (29%). Co istotne, w branży motoryzacyjnej coraz bardziej powszechna jest wiara w rynkowy sukces napędów opartych na ogniwie paliwowym (27% wskazań, dwa lata temu – 17%).

Strategia na przyszłość

Koncentracja na podstawach biznesu, a nie radykalnych innowacjach wiąże się z faktem, że globalne firmy motoryzacyjne w perspektywie najbliższych 5 lat spodziewają się w swojej branży gruntownych zmian, ale nie rewolucji. Dwie trzecie badanych spodziewa się, że autonomiczne pojazdy nie wejdą do masowego użycia przynajmniej przez 20 lat. Kwestie takie, jak upowszechnienie napędów alternatywnych oraz usług mobilnościowych budzą jednak znacznie większy optymizm. Branża jest silnie przekonana, że już za pięć lat dostarczanie usług mobilnościowych na żądanie stanie się dla niej istotnym źródłem przychodów.

Strategią numer jeden na przyszłość będzie dla nich wzrost organiczny (67% wskazań), rozszerzanie i dywersyfikacja zakresu działalności firmy (54%), podczas gdy fuzje i przejęcia nie będą odgrywać już tak istotnej roli (23%). W obliczu wyzwań technologicznych i konieczności ponoszenia znacznych nakładów na innowacje, niezwykle dużego znaczenia nabrały alianse i joint ventures, zarówno z firmami z konwergentnych sektorów, takich jak ICT (49% wskazań), jak i w ramach samej motoryzacji (45%).

KPMG

O raporcie:

Raport “KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2015. Who is fit and ready to harvest?” powstał na podstawie wywiadów z 200 przedstawicielami kadry zarządzającej producentów samochodów, dostawców części i akcesoriów, dealerów, firm finansowych oraz dostawców usług mobilnościowych. Wywiady przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2014 roku. Wśród przebadanych przedsiębiorstw 37% pochodziło z regionu Europy, 26% z Ameryki Północnej i Południowej, a 35% z Azji i Pacyfiku (w tym 13% z Chin). 98% przebadanych firm osiąga przychody powyżej 100 milionów dolarów rocznie, przy czym 39% firm stanowiły organizacje o przychodach przekraczających 10 miliardów dolarów.