standard 3 x wzrost ruchu w centrach danych do 2018 roku

Według najnowszego badania Cisco, do 2018 roku ruch danych związany z chmurą obliczeniową będzie stanowił 76% globalnego ruchu w centrach danych, połowa populacji świata będzie miała Internet w domu a ponad 25% korzystać będzie z osobistych narzędzi do przechowywania danych w chmurze.

 W najnowszej, czwartej edycji corocznego badania Cisco® Global Cloud Index (2013-2018) Cisco prognozuje kontynuację dużego wzrostu ruchu danych w chmurze, przy czym ilość danych w chmurze prywatnej będzie zdecydowanie większa, niż w chmurze publicznej. Wg badania, w ciągu najbliższych czterech lat ruch w centrach danych wzrośnie trzykrotnie, a ruch związany z chmurą obliczeniową będzie odpowiadał za 76% globalnego ruchu w centrach danych. Do roku 2018 połowa populacji świata (wg Organizacji Narodów Zjednoczonych światowa populacja w 2018 r. wyniesie 7,6 mld ludzi) będzie miała dostęp do Internetu w domu, zaś 53% tej grupy będzie korzystać z osobistych narzędzi do przechowywania danych w chmurze.

 Główne wnioski z badania

 Ruch w centrach danych. Badanie przewiduje, że globalny ruch w centrach danych zwiększy się w latach 2013-2018 niemal trzykrotnie, z 3,1 zettabajtów w roku 2013 do 8,6 zettabajtów w roku 2018, rosnąc o 23% rocznie (jeden zettabajt, to miliard terabajtów). 8,6 zettabajtów danych odpowiada streamingowi wszystkich filmów (około 500 tys.) i programów telewizyjnych (3 miliony) kiedykolwiek nakręconych, powtórzonemu 250 tys. razy w rozdzielczości Ultra HD. Globalny ruch danych w chmurze jest największą składową ruchu w centrach danych. W roku 2013 chmura odpowiadała za 54% globalnego ruchu w centrach danych, w roku 2018 będzie odpowiadać za 76%.

Osobista przestrzeń w chmurze. Do 2018 roku 53% domowych użytkowników Internetu będzie korzystać z osobistych narzędzi do przechowywania danych w chmurze, generując ruch wielkości 811 megabajtów na użytkownika miesięcznie (w porównaniu do 186 megabajtów w roku 2013).

Chmura prywatna a chmura publiczna – poziom wzrostu. Mówiąc o chmurze, większość osób koncentruje się na chmurze publicznej. Tymczasem zdecydowana wiekszość obciążeń w chmurze związana jest obecnie ze środowiskiem chmury prywatnej. Nawet biorąc pod uwagę prognozowany, istotny wzrost ruchu w chmurze publicznej, w roku 2018 nadal niemal 70% całego ruchu w chmurze związane będzie z chmurą prywatną. Jednocześnie coraz wyraźniejsza będzie konieczność tworzenia hybrydowych środowisk, łączących chmurę prywatną i publiczną. 

Cloud Readiness, czyli gotowość na chmurę. Liczba państw uznawanych za „gotowe na chmurę” (cloud ready) systematycznie rośnie. W 2013 roku 79 państw spełniało wymagania zaawansowanych aplikacji chmurowych wobec sieci przewodowych, w roku 2014 było to już 109 państw. 42 państwa spełniały wymagania średniozaawansowanych aplikacji chmurowych wobec sieci mobilnych, w 2014 już 52 państwa.

Aby ocenić poziom gotowości na korzystanie z aplikacji w chmurze, poddano analizie średnie i mediany szybkości wysyłania i pobierania danych w sieciach przewodowych i mobilnych.

 • Wymagania wobec sieci obsługujących podstawowe aplikacje działające w chmurze, to:
  • prędkość pobierania: do 750 kb/s,
  • prędkość wysyłania: do 250 kb/s,
  • opóźnienie: powyżej 160 ms (1 ms = 1 milisekunda = 1/1000 sekundy).

Przykłady podstawowych usług konsumenckich: komunikacja tekstowa (e-mail, komunikatory), przeglądanie stron www, streaming muzyki i wideo podstawowej jakości.
Przykłady podstawowych usług biznesowych: konferencje webowe, VoIP.

 • Wymagania wobec sieci obsługujących średniozaawansowane aplikacje działające w chmurze, to:
  • prędkość pobierania: 751 – 2 500 kb/s,
  • prędkość wysyłania: 251 – 1 000 kb/s,
  • opóźnienie: 159 – 100 ms.

Przykłady średniozaawansowanych usług konsumenckich: inteligentny dom, przechowywanie multimediów w chmurze, streaming muzyki/wideo w HD.
Przykłady średniozaawansowanych usług biznesowych: systemy ERP/CRM, audio- i wideokonferencje IP. 

 • Wymagania wobec sieci obsługujących zaawansowane aplikacje działające w chmurze, to:
  • prędkość pobierania: powyżej 2 500 kb/s,
  • prędkość wysyłania: powyżej 1 000 kb/s,
  • opóźnienie: poniżej 100 ms.

Przykłady zaawansowanych usług konsumenckich: zdalna edukacja, zdalna służba zdrowia, wideo czat HD.
Przykłady zaawansowanych usług biznesowych: wirtualne biuro, audio- i wideokonferencje HD. 

Państwa o największej wydajności sieci przewodowych w roku 2014 (kolejność alfabetyczna): Holandia, Hong Kong, Japonia, Korea Płd., Luksemburg, Rumunia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja i Tajwan. Państwa o największej wydajności sieci mobilnych: Australia, Belgia, Chiny, Dania, Katar, Korea Płd., Luksemburg, Nowa Zelandia, Oman i Urugwaj.

Polska, podobnie jak pozostałe kraje Europy Środkowej i Wschodniej, spełnia wymagania wobec sieci przewodowych obsługujących zaawansowane aplikacje działające w chmurze i wymagania wobec sieci mobilnych obsługujących średniozaawansowane aplikacje działające w chmurze. Obszarami wymagającymi największej poprawy są prędkość i opóźnienia w wysyłaniu danych.

Łukasz Dąbrowski

 

Badanie Cisco Global Cloud Index (2013-2018) przeprowadzono, aby oszacować wzrost globalnego ruchu IP dla centrów danych i chmury oraz zidentyfikować trendy, jakim ten wzrost podlega. Badanie stanowi uzupełnienie dla istniejących opracowań, przedstawiających ruch w globalnej sieci, takich jak Cisco Visual Networking Index, i rzuca nowe światło na coraz wyraźniej rysujące się trendy wpływające na centra danych i chmurę.