standard 6 prognoz IT na rok 2015 i kolejne lata

Co na radarze IT? Autorzy badania Cisco Tech Radar wśród najważniejszych wyzwań technologicznych w 2015 roku wymieniają: standard WebRTC, który zdefiniuje przyszłe sposoby pracy; Internet Rzeczy a bezpieczeństwo IT; Fog computing i analitykę w czasie rzeczywistym; kontekstową analizę predykcyjną; uproszczenie sieci; zmianę, która jest jedyną stałą w świecie IT, a przecież IT jest wszędzie.

Innowacje technologiczne są kluczowym czynnikiem wzrostu firm i gospodarek państw. IT przyjęło na siebie rolę dominatora, który nada kierunki rozwoju życia i biznesu w wielu obszarach. Z czym należy się liczyć? Badanie Cisco Tech Radar identyfikujące trendy technologiczne w perspektywie pięciu, dziesięciu, a nawet dwudziestu pięciu lat, wyłoniło ponad 250 kierunków, które pojawiły się w ostatnich latach na rynku. Eksperci sześć z nich uznali za najważniejsze.

Zmiana jest jedyną stałą w świecie IT, a IT jest wszędzie

Prognoza: W ciągu najbliższej dekady granice poszczególnych branż będa zacierać się, a firmy IT będą coraz częściej nawiązywać współpracę, inwestować i przejmować firmy spoza swojego sektora. Innowacje w ICT przenikają do innych dziedzin, takich jak służba zdrowia, motoryzacja, automatyka czy lotnictwo.

Realizacja: Przejęcie firmy Nest przez Google jest zapowiedzią trendu, który będzie coraz powszechniejszy w najbliższych latach. Rosnący wpływ innowacji w ICT na całą gospodarkę i idące za tym możlwości sprawiają, że wiodące firmy technologiczne coraz bardziej rozszerzają swoje horyzonty i szukają partnerów biznesowych daleko poza swoją branżą.

Standard WebRTC zdefiniuje przyszłe sposoby pracy.

Prognoza:

 • W USA do roku 2020 niemal połowę czynnych zawodowo osób stanowić będą przedstawiciele Pokolenia Y, którzy wniosą do miejsca pracy zupełnie nowe sposoby komunikacji (m.in. social media), zakładające konieczność ciągłego dostępu do sieci.
 • Wzrośnie także liczba freelancerów i pracowników mobilnych, co postawi firmy przed koniecznością dostosowania narzędzi pracy do tego trendu.
 • Wideokonferencje, komunikatory czy korporacyjne portale społecznościowe stają się normą w sytuacji, gdy coraz częściej w dużych firmach zespoły składają się z pracowników znajdujących się w rozproszonych lokalizacjach.

Realizacja:

 • WebRTC (Web Real-Time Communication) rozwija się w segmencie rozwiązań do współpracy klasy korporacyjnej, przyspieszając zmiany w IT związane z konsumeryzacją i BYOD. Standard ten będzie się stawał coraz powszechniejszy w zastosowanich specyficznych dla konkretnych branż. Do roku 2020 WebRTC upowszechni rozwiązania do współpracy (Collaboration), których rynek będzie wart miliard dolarów.
 • Mozilla ogłosiła w październiku 2014 wbudowanie funkcji komunikatora wideo, opartej o WebRTC, w przeglądarkę Firefox.

Internet Rzeczy a bezpieczeństwo IT

Prognoza:

 • W ciągu najbliższych 2 do 5 lat, bezpieczeństwo IT rozciągnie się na zupełnie nowe modele zastosowania, jak choćby automatyka przemysłowa. Podejście do bezpieczeństwa IT będzie przesuwać się od działania jedynie w modelu zapobiegawczym do modelu zapewniającego bezpieczeńswto w całym kontinuum zagrożeń, a więc przed, w trakcie i po ataku.
 • W roku 2015 będziemy mogli korzystać z narzędzi bardzo dokładnie monitorujacych stan sieci i w ten sposób przewidywać ewentualne ataki.
 • Do roku 2022rozwiązania bezpieczeństwabędąpodstawąwartego 5,2 bln dolarówrynku Internetu Rzeczy, któryprzyniesiedziesiątki nowychplatform, setki wariacji jeśli chodzi o możliwości integracjiróżnych przedmiotów z siecią, nowe standardy w niemal każdej branży inowy sposób postrzegania aplikacji. Stworzy to zupełnie nowe wyzwania jeśli chodzi o architekturę bezpieczeństwa. LiderzyITbędą musielidostosować się doróżnic wtych nowych obszarachtechnologiii rozwijaćwielostronne podejściedoryzyka ibezpieczeństwa.

Realizacja:

 • Inteligentne liczniki a ochrona prywatności: inteligentny licznik wysyłając do dostawcy informację o zużyciu energii przez użytkownika pozwala na optymalizację wykorzystania sieci przesyłowej w czasie rzeczywistym. Jednocześnie musi chronić te informacje przed ujawnieniem i wykorzystaniem przez nieuprawnione podmioty. Anonimizacja czy szyfrowanie danych to przykłady technik, dzięki którym inteligentne liczniki nie staną się narzędziem nielegalnej obserwacji nawyków użytkownika.
 • Maszyny produkcyjne a ochrona przed zagrożeniami: maszyny produkcyjne mają dłuższy cykl życia, niż elektronika konsumencka, przez co ich możliwości obliczeniowe czy przestrzeń dyskowa nie mogą być w łatwy sposób zwiększone i dostosowane do aktualnych standardów. Nie dotyczy to jednak rozwiązań bezpieczeństwa – te są rozwijane i uaktualniane na bieżąco, zaprewniając takim maszynom odpowiedni poziom bezpieczeństwa przez cały, wydłużony cykl życia.

Fog computing i analityka w czasie rzeczywistym

Prognoza:

 • W nadchodzącej epoce Internetu Wszechrzeczy wzrośnie znaczenie analizy w czasie rzeczywistym, szczególnie na brzegach sieci.
 • Big Data jest niczym, bez analizy i oceny danych. Jednak aby analiza była przydatna, jej wyniki muszą być dostarczane zainteresowanym osobom w czasie rzeczywistym. Wymagana do tego jest bezpieczna i świadoma kontekstu sieć, przewidująca zmiany otoczenia i reagująca na nie.
 • Inwestycje venture capital w sektor analityki w czasie rzeczywistym wzrosną ponad czterokrotnie w ciągu najbliższych 4 lat. Małe start-upy przewodzą fali innowacji w tym obszarze, obejmującym całą gamę rozwiązań – od aplikacji dla graczy komputerowych po zaawansowane narzędzia do analizy danych z pól naftowych czy oceny ryzyka cyberzagrożeń.
 • Niezawodna komunikacja nie zawsze będzie możliwa, np. z powodu przeciążenia sieci lub po prostu złej jakości połączeń. Słabe połączenia sieciowe są problemem szczególnie dla urządzeń bezprzewodowych krótkiego zasięgu. Wdrożenia sieci bezprzewodowych łączących rozproszone geograficznie czujniki i umożliwiających wysyłanie gromadzonych przez nie danych w czasie rzeczywistym do chmury, mogą kosztować miliardy. Z drugiej strony, pewne rodzaje podłączonych urządzeń, np. służących do zdalnego monitorowania stanu zdrowia, wymagają bardzo niskich opóźnień. Wysyłanie danych do chmury i z powrotem do aplikacji może mieć negatywny wpływ na działanie tych usług.
 • Fog computing rozwiązuje te problemy, zapewniając zasoby obliczeniowe, sieciowe i pamięć masową na brzegu sieci. Oferuje inteligentnąplatformędo zarządzaniarozproszoną infrastrukturą Internetu Rzeczyw czasie rzeczywistym. Rozwójfogcomputingudoprowadzi do powstania nowych modeli biznesowych imożliwości dlaoperatorów sieci.

Realizacja:

 • W najbliższej dekadzie połączenie fog computingu i analizy w czasie rzeczywistym pomoże zoptymalizować wykorzystanie zasobów naturalnych, od rolnictwa do pól naftowych. Osiągnięty w ten sposób wzrost produktywności pomoże sprostać wyzwaniom związanym z ograniczeniem zasobów naturalnych i wzrostem populacji.
 • Do roku 2050 liczba ludności na świecie wzrośnie do 9 miliardów. Aby poradzić sobie z rosnącym popytem, produkcja żywności musi wzrosnąć o ok. 70%. Analiza danych w czasie rzeczywistym może tu odgrywać kluczową rolę, pomagając w zwiększaniu wydajności, minimalizując straty upraw, np. poprzez wzrost trafności prognoz pogody, co ułatwia określenie optymalnych terminów zbiorów, poziomu wzrostu zbiorów czy odpowiednich okien czasowych dla ich idealnego nawożenia.
 • Innym przykładem jestinteligentnadystrybucja energii. Aplikacjerównoważąceobciążenia,działającena urządzeniachbrzegowychsieci, pozwolą na automatyczne przełączaniesię naalternatywne źródła energii, takie jak energia słoneczna iwiatrowa, w oparciu o aktualne zapotrzebowanie na energię, jej dostępność i cenę.

Kontekstowa analiza predykcyjna

Prognoza:

 • W ciągu najbliższych 4 lat kontekstowa analiza predykcyjna stanie się jedną z głównych kategorii na rynku aplikacji.
 • Rozpoznawanie aktywności i lokalizacji użytkownika napędzają rozwój kontekstowej analizy predykcyjnej – innowacje skoncentrują się głównie na branży transportowej i handlu detalicznym.

Realizacja:

 • Transport a zrównoważony rozwój: kontekstowa analiza predykcyjna pomaga zmniejszyć ruch samochodowy nawet o 40%, redukując w efekcie emisję dwutlenku węgla. Inteligentne parkingi wskazują kierowcom dostępne w danej chwili miejsca parkingowe, zmniejszając zagęszczenie ruchu samochodowego w miastach (eksperci szacują, że nawet 40% ruchu w mieście generują kierowcy szukający wolnego miejsca parkingowego).
 • Sektor energetyczny: W oparciu o dane z czujników rejestrujących stan otoczenia, dostawcy energii mogą w lepszy sposób przewidywać szczytowe zapotrzebowanie na nią i w oparciu o te dane optymalnie organizować dostawy. Kluczową innowacją w tym obszarze są inteligentne termostaty.

Uproszczenie sieci

Prognoza:

 • W sytuacji, gdy w roku 2018 do sieci podłączonych będzie 20 miliardów urządzeń, fundamentalne staje się zapewnienie autonomii działania łączących je sieci.
 • Autonomiczne, samoorganizujące się sieci są konieczne aby wspierać komunikację całej palety urządzeń tworzących Internet Wszechrzeczy. Liczba połączeń M2M (machine-to-machine) zrówna się w roku 2018 z populacją świata i wyniesie 7,3 mld, co stanowić będzie 35% wszystkich połączonych z siecią urządzeń (20 mld).

Realizacja:

 • Weźmy przykład produkcji przemysłowej. Jeśli maszyny w fabrykach mogą zostać w lepszy sposób zintergrowane z analizą potrzeb konsumenckich, wówczas w optymalny sposób mogą zostać zidentyfikowane okresy, w których powinna odbywać się konserwacja sprzętu.
 • Podobnie w sektorze energetycznym – zintegrowanie fizycznego świata inteligentnych liczników z aplikacjami zawierającymi informacje o kliencie jest kluczowe dla efektywnego naliczania opłat.

Łukasz Dąbrowski