standard Data analytics ważne dla biznesu

Z raportu KPMG „Driving performance while managing risk. Embedding data and analytics in the business model” wynika, że 95% firm dostrzega szerokie spektrum korzyści, jakich dostarcza im data analytics (analiza danych). Jej potencjał chcą wykorzystywać do jeszcze lepszego zarządzania ryzykiem i wydajnością. Jednocześnie przedsiębiorcy mają świadomość zagrożeń i wyzwań, jakie stawiają przed nimi narzędzia analizowania danych.

W badaniu KPMG wzięło udział ponad 300 przedstawicieli kadry zarządzającej z 15 krajów (w tym z Polski) reprezentujących różne gałęzie przemysłu. 95% respondentów stwierdziło, że korzyści wynikające z wykorzystania data analytics są znaczące. Blisko połowa firm w ostatnich 3 latach zyskała dzięki niej nowe źródła dochodu, a niemal jedna trzecia usprawniła proces wdrażania strategicznych inicjatyw. W ciągu najbliższych trzech lat 55% firm oczekuje dalszych korzyści związanych głównie z rozwojem nowych źródeł przychodów, 48% poprawy efektywności operacyjnej, a 37% lepszego rozpoznania potrzeb klienta. Data analytics staje się istotnym narzędziem w rękach firm, pozwalającym coraz skuteczniej zarządzać ryzykiem i wydajnością oraz koncentrować się na kluczowych zagadnieniach w celu maksymalizacji osiąganych wyników i budowania przewagi konkurencyjnej.

Analiza danych gromadzonych w systemach informatycznych firm nie jest niczym nowym. Zmienia się natomiast zakres wsparcia oferowany firmom przez systemy informatyczne, a co się z tym wiąże – zakres gromadzonych danych, ich wolumen oraz narzędzia, jakimi dysponujemy do ich analizy. „Gromadzone dane są wielkim bogactwem firm – ważne jednak, aby wiedzieć jak z tego bogactwa korzystać. Pomoc w tym zakresie stanowić mogą kolejne narzędzia IT. Kluczem do sukcesu jest jednak sam pomysł na wykorzystanie danych, zidentyfikowanie ich źródeł i stworzenie logiki ich przetwarzania, tak aby uzyskać odpowiedź na nurtujące nas pytania. Dopiero potem przychodzi czas na narzędzia” – mówi Krzysztof Radziwon, partner w KPMG w Polsce.

Wyniki badania pokazują, że jednym z podstawowych wyzwań związanych z wykorzystaniem narzędzi data analytics w działalności przedsiębiorstw jest nadmiar generowanych danych i raportowanych informacji, a co się z tym wiąże, potrzeba wyboru i koncentracji tylko na tych najistotniejszych (z punku widzenia przedsiębiorstwa). W ostatnich 3 latach z takim problemem zetknęła się blisko połowa badanych firm. Niewiele mniej, bo 40%, wskazało w ankiecie na brak wsparcia ze strony kadry zarządzającej. Z raportu KPMG wynika, że menedżerowie wyższego szczebla często nie zdają sobie sprawy, jak w pełni wykorzystać możliwości, które oferują współczesne narzędzia do analizy informacji, będące w posiadaniu firm.

oprac. Karolina T.

Więcej: www.kpmg.com.pl