standard Rośnie ruch w sieciach mobilnych!

Ruch w sieciach mobilnych w Polsce wzrośnie do 2019 roku aż 13-krotnie – wynika z badania Cisco Visual Networking Index (VNI) Mobile Forecast. Cisco prognozuje ponadto 10-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych w ciągu najbliższych pięciu lat: z 30 eksabajtów (miliardów gigabajtów) w roku 2014 do 292 eksabajtów w roku 2019.

Według Cisco głównymi czynnikami wpływającymi na tak znaczny wzrost ruchu mobilnego są: rosnąca popularność i coraz większe możliwości smartfonów i tabletów, renesans laptopów (w tym rozwiązań 2w1, łączących funkcje laptopa i tabletu) oraz wzrost znaczenia połączeń i aplikacji M2M (machine-to-machine) przy jednoczesnym upowszechnianiu dostępu do coraz szybszych sieci komórkowych.

W 2014 roku 88% globalnego ruchu w sieciach mobilnych stanowił ruch generowany przez tzw. „połączenia inteligentne” (smart connections), a więc takie, które obejmują urządzenia mobilne, oferujące zaawansowane możliwości multimedialne, wysoką moc obliczeniową i wydajność oraz łączność w standardzie 3G lub wyższym. W roku 2019 „inteligentny ruch” (smart traffic) będzie stanowił 97% ogólnego ruchu w sieciach mobilnych.

W perspektywie globalnej, w roku 2017 sieci 3G wyprzedzą sieci 2G w kategorii najczęściej używanej technologii łączności komórkowej. W Europie Zachodniej zmiana ta już nastąpiła, w Europie Środkowej i Wschodniej nastąpi w bieżącym roku. W roku 2019 sieci 3G będą globalnie obsługiwać 44% połączeń mobilnych, a sieci 4G – 26%. Jednocześnie ten drugi rodzaj połączeń odpowiadać będzie za 68% globalnego ruchu w sieciach mobilnych.

Cisco VNI Mobile Forecast – najważniejsze trendy w Polsce

 • 13-krotny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w latach 2014-2019; wzrost ten będzie 3-krotnie szybszy, niż prognozowany wzrost ruchu w stacjonarnych sieciach IP;
 • ruch wideo w 2019 roku będzie stanowić 69% ruchu w sieciach mobilnych (w porównaniu do 55% na koniec roku 2014);
 • ruch 4G w 2019 roku stanowić będzie 45% ruchu w sieciach mobilnych, rosnąc 88-krotnie w ciągu najbliższych 5 lat;
 • ruch generowany przez połączenia M2M wzrośnie 37-krotnie i w roku 2019 stanowił będzie 5% całego ruchu w sieciach mobilnych;
 • aplikacje chmurowe będą w 2019 roku generować 89% ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 81% w roku 2014.

 

Główne czynniki globalnego wzrostu ruchu w sieciach mobilnych

Cisco przewiduje, że w latach 2014-2019 wzrost ruchu w sieciach mobilnych będzie 3 razy szybsze, niż wzrost ruchu w sieciach stacjonarnych. Wzrost ten jest napędzany przez następujące trendy:

 • coraz więcej użytkowników urządzeń mobilnych: w roku 2019 będzie na świecie 5,2 mld użytkowników urządzeń mobilnych (69% populacji świata); w 2014 r. było ich 4,3 mld (59% populacji świata);
 • coraz więcej połączeń mobilnych: w 2019 r. liczba mobilnych urządzeń połączonych z siecią wyniesie ok. 11,5 mld, z czego 8,3 mld będą stanowić urządzenia osobiste, a 3,2 mld połączenia M2M; w 2014 r. liczba wszystkich mobilnych urządzeń połączonych z siecią (osobistych i M2M) wynosiła 7,4 mld;
 • coraz szybszy transfer danych w sieciach mobilnych: średnia szybkość transmisji danych w ujęciu globalnym wzrośnie niemal 2,5-krotnie: z 1,7 Mb/s w roku 2014 do 4 Mb/s w roku 2019;
 • coraz więcej transmisji wideo: w 2019 r. ruch wideo będzie stanowił 72% globalnego ruchu w sieciach mobilnych – w 2014 r. wynosił on 55%.

 

Wpływ połączeń M2M na wzrost ruchu w sieciach mobilnych

Określenie M2M odnosi się do aplikacji, które umożliwiają maszynom, czujnikom i innym urządzeniom, bezprzewodową komunikację bez ingerencji człowieka. Rozwiązania te są wykorzystywane  m.in. w nawigacji GPS czy inteligentnych licznikach, pomagają też np. w śledzeniu towarów w łańcuchu dostaw. Do rozwiązań M2M zalicza się również tzw. „wearable devices”, czyli urządzenia elektroniczne noszone na ciele, takie jak inteligentne zegarki, okulary, opaski (np. monitorujące stan zdrowia i kondycję fizyczną), które mają możliwość łączenia się z siecią czy to bezpośrednio poprzez wbudowane łącza komórkowe, czy też za pośrednictwem innego urządzenia, np. smartfona, przez WiFi lub Bluetooth. Oto kluczowe prognozy związane z powyższą tematyką:

 • Liczba „wearable devices” wzrośnie globalnie 5-krotnie: ze 109 milionów w roku 2014 do 578 milionów w roku 2019.
 • Ruch mobilny generowany przez te urządzenia wzrośnie w tym czasie 18-krotnie, zaś jego największa część będzie przepływać przez smartfony.

Przykład: streaming z kamery GoPro za pośrednictwem sieci komórkowej generuje ruch wielkości 5MB na minutę.

Łączność 4G a wzrost ruchu w sieciach mobilnych

Wielu światowych dostawców usług telekomunikacyjnych wdraża technologię 4G, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów biznesowych i indywidualnych co do jakości usług bezprzewodowych. Na wielu wschodzących rynkach dostawcy usług budują nową infrastrukturę 4G. Z kolei na dojrzałych rynkach uzupełniają lub zastępują istniejącą infrastrukturę i rozwiązania 2G oraz 3G technologiami 4G. Jakie wiążą się z tym prognozy? Oto one:

 • w 2019 roku technologia 4G będzie obsługiwać 26% wszystkich połączeń mobilnych;
 • w 2019 roku technologia 4G będzie obsługiwać 68% całkowitego ruchu w sieciach mobilnych, w porównaniu z 40% w roku 2014;
 • w 2017 roku ruch 3G wyprzedzi ruch 2G w kategorii najczęściej używanej technologii komórkowej;
 • w roku 2014 typowe połączenie 4G generowało ruch mobilny wielkości 2,2 GB miesięcznie, w roku 2019 będzie to 5,6 GB, a więc ponad 5 razy więcej, niż w przypadku typowego połączenia innego niż 4G (1 GB/miesiąc).

 

Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny Cisco Systems Poland następująco podsumował wyniki wspomnianych badań: „Badanie Cisco VNI Mobile Forecast pokazuje, że niesłabnąca popularność i coraz wieksze możliwości urządzeń mobilnych, rosnące znaczenie połączeń M2M oraz powszechniejszy dostęp do szybszych sieci będą czynnikami, które w największym stopniu wpłyną na gwałtowny wzrost ruchu w sieciach mobilnych w najbliższych latach. Stale rosnące znaczenie mobilności jest dla dostawców usług telekomunikacyjnych z jednej strony wyzwaniem, z drugiej wielką szansą na rozwijanie biznesu w oparciu o innowacyjne, różnicujące ich wobec konkurencji usługi mobilne, wykorzystujące potencjał Internetu Wszechrzeczy, łączącego ludzi, przedmioty, dane i procesy”.

Cisco Systems Poland