standard SPECJALIŚCI IT ORAZ WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ PRACY W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM NAJWIĘKSZYMI ATUTAMI WROCŁAWIA W WALCE O NOWE INWESTYCJE

Wrocław jest przez swoich mieszkańców oceniany jako dobre miejsce do życia. Dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz stopniowa rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i zaplecza teleinformatycznego miasta sprawiają, że metropolia przyciąga coraz więcej firm z branży IT oraz sektora produkcyjnego. Jak wynika z raportów „Kapitał ludzki we Wrocławiu” przygotowanych przez firmę rekrutacyjną Hays Poland we współpracy z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wrocław wyrasta na zagłębie IT, które charakteryzuje się rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów oraz konkurencyjnością firm w pozyskiwaniu najlepszych pracowników.

Rozwój lokalnego rynku IT oraz sektora produkcyjnego zainspirował firmę rekrutacyjną Hays Poland do przyjrzenia się bliżej relacjom panującym między pracodawcami a pracownikami na lokalnym rynku pracy. Raporty z serii „Kapitał ludzki we Wrocławiu” powstały na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród wrocławskich firm z branż IT i przemysłowej oraz ich pracowników. Celem badania było określenie charakterystyki wrocławskiego rynku zarówno z perspektywy pracodawców, jak i specjalistów oraz znalezienie odpowiedzi na pytania: jakich umiejętności poszukują firmy? Czego od pracodawcy oczekują pracownicy?

Sektor IT

Pracodawcy jako główną cechę lokalnego sektora IT wymieniają jego duże nasycenie, które zwiększa konkurencyjność zarówno pod względem udziału w rynku, jak i rywalizacji firm o najlepszych pracowników. To z kolei przekłada się na wzrost wymogów finansowych kandydatów oraz ich oczekiwania względem dodatków pozapłacowych – aż 71% ankietowanych wskazało te dwa czynniki jako najistotniejsze przy wyborze pracodawcy.

Oczekiwania wrocławskich specjalistów IT odzwierciedlają powszechny trend panujący na polskim rynku pracy, zgodnie z którym sukces zawodowy jest równoznaczny z sukcesem finansowym – 68% przebadanych pracowników jako największe oczekiwanie wobec życia zawodowego wskazało dobrobyt finansowy. Co ciekawe, analizując te wyniki pod kątem samodzielności stanowiska zajmowanego przez respondentów, można zaobserwować, że aspekt finansowy jest najistotniejszy dla stażystów oraz specjalistów.

Z perspektywy firm z sektora IT, lokalny rynek pracy obfituje w ekspertów z branży. Jest to możliwe dzięki istnieniu dużego zaplecza akademickiego oraz wysokiej jakości życia w mieście, co zachęca do relokacji zarówno profesjonalistów z regionu, jak i całej Polski. Niemniej, nieustanny napływ przedsiębiorstw oraz jednoczesny wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT sprawiają, że firmy nierzadko zmagają się z niedoborem pracowników. Wśród cech lokalnego rynku pracodawcy często wymieniają trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych specjalistów IT, a w szczególności deweloperów z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem.

We Wrocławiu, wyzwaniem dla pracodawców jest również utrzymanie specjalistów IT w strukturze organizacji, co jest spowodowane ogromną konkurencją firm z branży na lokalnym rynku. Można przewidywać, że stosowane przez firmy rozwiązania HR, razem z atrakcyjnymi warunkami pracy oraz konkurencyjnymi zarobkami, będą ściągały wykwalifikowanych specjalistów IT do Wrocławia i przyczynią się do dalszego rozwoju sektora nowych technologii w regionie.

Sektor produkcyjny

Lokalny sektor produkcyjny charakteryzuje się różnorodnością specjalizacji zakładów produkcyjnych oraz najwyższą w Polsce produktywnością pracy w przetwórstwie przemysłowym Co więcej, w regionie aż 40% wszystkich wydatków przeznaczanych na badania i rozwój w województwie jest dedykowanych właśnie branży produkcyjnej. Te czynniki sprawiają, że w regionie swoje zakłady produkcyjne lokalizuje coraz więcej firm, zajmujących się produkcją i przetwórstwem. Jak wynika z raportu „Sektor produkcyjny – Kapitał ludzki we Wrocławiu”, przedsiębiorcy już teraz zmagają się z niedoborem pracowników oraz nadmierną rotacją personelu.

Przeprowadzone badanie wykazało, że aż 77% firm z regionu wykazało zapotrzebowanie rekrutacyjne w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Najwięcej wakatów pojawiało się na stanowisku operatora maszyn, jednak na największe trudności pracodawcy napotykali przy rekrutacji inżynierów. W związku z niedoborem pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do bezpośredniej pracy przy produkcji, firmy często zatrudniają osoby, które dopiero ukończyły naukę i nie posiadają doświadczenia zawodowego. Szkolenie absolwentów jest przez większość ankietowanych firm uznane za skuteczną metodę wypełniania luki kompetencyjnej w branży produkcyjnej.

Duża konkurencja w walce o odpowiedni personel zmusza firmy do podejmowania zwiększonych działań zarówno w kwestii przyciągania, jak i późniejszego zatrzymania pracowników w strukturze organizacji. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest rozbudowany system benefitów pozapłacowych. Mimo że zarówno specjaliści, jaki i pracownicy produkcyjni wysoko cenią możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od wyników (kolejno 58% i 76%), to wśród oczekiwań obserwuje się znaczące różnice wynikające ze specyfiki zajmowanego stanowiska. O ile specjaliści preferują benefity pod postacią elastycznych godzin pracy (58%) oraz możliwości pracy z domu (51%), to pracownicy produkcyjni oczekują benefitów związanych z dofinansowaniem napojów i posiłków.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, najczęściej wybierane metody poszukiwania pracy również są zależne od zajmowanego stanowiska. Pracownicy wrocławskiego sektora produkcyjnego najczęściej znajdują pracę dzięki rekomendacji znajomego (specjaliści 23%, a pracownicy produkcyjni 34%). O ile pracownicy biurowi równie często dostają pracę dzięki awansowi wewnętrznemu (23%), to osoby pracujące bezpośrednio przy produkcji często znajdują pracę dzięki pośrednictwu agencji pracy tymczasowej (33%).

Sytuacja panująca w lokalnych branżach IT i produkcyjnej obrazuje wzmożone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, zarówno umysłowych, jak i fizycznych. Ponieważ liczba przedsiębiorstw lokujących swoje siedziby we Wrocławiu rośnie, przewidujemy wzrost konkurencji firm w walce o najlepszych specjalistów.
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z raportami.

HAYS Poland Sp. z o.o.