standard Szerokopasmowa sieć w strategii rozwoju internetu

Zakończyła się budowa regionalnej sieci szerokopasmowej pt. „Szerokopasmowe Pomorskie”. Dzięki realizacji tego projektu, ok. 100 tys. osób z 253 miejscowości w 66 gminach i 16 powiatach uzyskało dostęp do światłowodowego szerokopasmowego internetu.

W ciągu 3 lat wybudowano 1818 km sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. Samorząd pomorski zrealizował projekt w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z firmą Orange Polska. Koszt projektu to ok. 156 mln zł, z czego spółka Orange zainwestowała ok. 100 mln zł a 36 mln zł pochodziło z funduszy unijnych.

Prezes Orange Polska, Bruno Duthoit zaznaczył, że powstała sieć ma charakter otwarty i operatorzy lokalni mają możliwość wykorzystania jej do celów komercyjnych. W ramach sieci powstało 220 punktów dostępowych, a 33 obiekty – dzięki doprowadzeniu sieci światłowodowej – uzyskały możliwość dostarczania usług szerokopasmowych, czyli internetu o prędkości powyżej 30 Mb\s.

W przyszłym roku zakończone mają być też projekty budowy sieci szerokopasmowych Polski Wschodniej oraz w województwach: śląskim, małopolskim, mazowieckim i łódzkim. Jak informuje MAC, kończą się prace w Wielkopolsce j na Dolnym Śląsku. Do 4 września br. w ramach 14 tzw. dużych projektów regionalnych wybudowano ok. 7 tys. km sieci szerokopasmowego internetu.

Realizacja projektów budowy szybkiego internetu jest priorytetem Narodowego Planu Szerokopasmowego przyjętego 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów. Program jest strategią rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce.

redakcja