Kadry

standard Planowanie strategiczne w dobie przywództwa i innowacji.

Jak skutecznie odpowiedzieć na zmienność otoczenia? Pierwsze naukowe koncepcje zarządzania z XIX w.  zakładały, że rola menedżera w prowadzeniu firmy jest pasywna. Sukces był definiowany poprzez zdolność do szybkiego i inteligentnego dostosowania się do otoczenia, na które menedżer nie był w stanie w żaden sposób wpływać. Potem Peter Drucker nałożył […]

standard Prawo pracy w dobie globalizacji

Zmiana modelu funkcjonowania firm, ich ekspansja międzynarodowa, budowanie sieci na całym świecie, globalizacja zmienia sposób pracy doradców zajmujących się prawem pracy. Ich usługi coraz częściej polegają na przygotowaniu rozwiązań dla różnych krajów, które są potrzebne służbom HR międzynarodowych i globalnych korporacji do sprawnego zarządzania kadrami. Dyrektorzy HR przyznają, że zarządzanie […]

standard OCENIAĆ CZY DOCENIAĆ PRACOWNIKÓW? STRATEGIE MENEDŻERSKIE

Jednym z głównych zadań szefów działów personalnych każdej organizacji jest stworzenie ujednoliconego mechanizmu, który umożliwiałby uczciwe ocenianie, jak również docenianie indywidualnych sukcesów każdego pracownika. Problematyczną kwestią w budowie odpowiedniego systemu ewaluacji oraz motywowania personelu jest zachowanie równowagi pomiędzy realizacją celów firmy oraz zachowaniem satysfakcji zatrudnionych. Budując system ewaluacji, warto pamiętać, […]

standard Ocena efektywności pracy, jako narzędzie optymalizacji zatrudnienia w sektorze publicznym

Artykuł został przygotowany w oparciu o liczne projekty doradcze, przeprowadzone przez firmę W&BS dla instytucji publicznych i komercyjnych. Do niedawna usługi audytu organizacyjnego i personalnego uważane były za narzędzia poprawy efektywności zarządzania jedynie w sferze biznesu. Jednak w ciągu kilku ostatnich lat obserwowany jest znaczny wzrost zainteresowania usługami audytowymi wśród urzędów […]

standard Jacy specjaliści mogli liczyć na najwięcej ofert pracy w 2015 r.? Raport Pracuj.pl

Jak wynika z danych Pracuj.pl, w 2015 r. jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników byli specjaliści ds. handlu i sprzedaży, finansiści oraz eksperci IT. Najwięcej ofert dla tych specjalistów pochodziło z branż: handel i sprzedaż; bankowość, finanse, ubezpieczenia; IT oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie, ale upomniał się o nich także przemysł […]

standard Rynek Pracy Specjalistów w październiku 2015 r.

Raport Pracuj.pl W październiku na portalu Pracuj.pl opublikowano 40 811 ogłoszeń o pracę. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość i finanse oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. Spośród województw, na czele zestawienia pod względem liczby ogłoszeń znalazły się: mazowieckie, dolnośląskie i śląskie. Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw […]

standard Jak otrzymać wymarzoną posadę – proces rekrutacyjny krok po kroku

Kandydaci często postrzegają pomyślne przejście procesu rekrutacyjnego jako rzecz niezwykle trudną. Jest to jak najbardziej naturalne – każdy chce przecież wypaść jak najlepiej na tle konkurentów i otrzymać posadę. Bywa, że stres i nerwy z tym związane budzą w kandydacie dezorientację i wpływają na niego na tyle negatywnie, że nawet […]