standard Absolwenci nie są dobrze przygotowani do pracy

Bezrobocie wśród absolwentów systematycznie spada, choć nadal jest na wysokim poziomie. Poza najlepszymi i największymi uczelniami w kraju szkoły wyższe słabo reagują na potrzeby rynku pracy. Nie dostosowują programów nauczania, które gwarantowałyby zatrudnienie oraz nie kształcą kompetencji tzw. miękkich, np. umiejętności pracy zespołowej.

Według  GUS, 19,5 proc. absolwentów szkół wyższych nie może znaleźć pracy. Receptą na poprawę sytuacji absolwentów na rynku jest bliska współpraca uczelni z przedsiębiorcami.

W krajach Europy Zachodniej sytuację absolwentów poprawił dualny system studiów, gdzie oprócz ćwiczeń, studenci odbywają praktyki u wybranych pracodawców. W Polsce uczelnie co prawda coraz częściej dostrzegają konieczność współpracy z przedsiębiorcami, są to jednak pojedyncze działania i dotyczą przede wszystkim największych uniwersytetów i politechnik. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja w przypadku mniejszych uczelni. Tylko 10-30 proc. pracodawców jest zadowolonych z ich absolwentów.

Oferta edukacyjna polskich uczelni często nie przystaje do faktycznych potrzeb rynku. Ponadto studentom brakuje nie tylko odpowiedniej wiedzy, lecz także umiejętności  tzw. miękkich. Według ekspertów młodzi ludzie nie są przygotowani do pracy zespołowej, a to konieczna umiejętność w przedsięwzięciach biznesowych. Często są mało kreatywni oraz brakuje im wiedzy ogólnej.

oprac.: Jana