standard Motywacja pracowników poprzez komunikację wewnętrzną w firmie

Komunikacja wewnętrzna obok systemu wynagrodzeń czy benefitów pozapłacowych jest jednym z wielu narzędzi motywowania pracowników. Należy jednak mieć na względzie, że może ona oddziaływać na kadrę zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Bowiem źle prowadzona komunikacja wewnętrzna lub jej brak, może być jedną z przyczyn obniżenia motywacji zatrudnionych osób do pracy i innych przedsięwzięć podejmowanych przez organizację.

Otwarta informacja o tym, co się dzieje

Pracownicy, aby byli zaangażowani w rozwój firmy, muszą czuć, że są traktowani po partnersku. Dotyczy to przede wszystkim informowania ich o tym, co dzieje się w przedsiębiorstwie, jaka jest jego sytuacja, jakie sukcesy osiąga, ale również z jakimi wyzwaniami się mierzy.

Pułapką, w którą wpada wiele spółek, jest tzw. „propaganda sukcesu”, czyli podawanie informacji jedynie o sukcesach, przy celowym pomijaniu tematów trudnych, które są równie ważne dla pracowników. Wbrew obiegowym opiniom, to właśnie otwarta komunikacja m.in. o trudnościach, z którymi mierzy się organizacja, pomaga budować w zespole motywację oraz – paradoksalnie – poczucie bezpieczeństwa i przynależności do przedsiębiorstwa.

Pracownicy, kiedy są na bieżąco informowani, wiedzą, że są częścią firmy i to od nich, i ich zaangażowania zależy jej rozwój lub poprawa pozycji na rynku. Rolą dobrego działu komunikacji wewnętrznej jest więc często przekonywanie menedżerów i zarządu do większej otwartości i szczerego dzielenia się informacjami z kadrą.

Przestrzeń do wymiany opinii

Kolejnym ważnym zadaniem takiej komunikacji, w budowaniu zaangażowania i motywacji, jest stwarzanie przestrzeni do wymiany opinii i dzielenia się wiedzą. W praktyce sprowadza się to do zapewnienia narzędzi, umożliwiających taką interakcję – typu fora dyskusyjne, platformy współpracy, chaty czy bardziej tradycyjne, jak spotkania lub dni otwarte. Dotyczy to także najważniejszej i trudniejszej kwestii, którą jest stworzenie odpowiedniej atmosfery, dającej pracownikom poczucie, że ich opinia jest słyszana oraz brana przez firmę pod uwagę.

Związanie pracowników z firmą

W budowaniu motywacji dużą rolę odgrywa także to, na ile pracownicy czują się związani z przedsiębiorstwem. Ważne jest więc, aby dział komunikacji pełnił też rolę „wewnętrznego marketingu” i w atrakcyjny oraz zrozumiały sposób przedstawiał pracownikom to, co firma oferuje światu zewnętrznemu. Dotyczy to także prowadzonych przez nią działań CSR. Warto podkreślić, że zapewni to organizacji obok zaangażowania pracowników, także dodatkową grupę jej ambasadorów.

Akcje specjalne

„Wisienką na torcie” w budowaniu motywacji są różnego rodzaju akcje specjalne. Organizowane dla pracowników pozwalają ich pozytywnie zaskoczyć czy wesprzeć w trudniejszych momentach codziennej pracy, do której mogą się w takich chwilach zdystansować.

Tego typu działania nie zastąpią rzetelnej informacji o sytuacji w firmie, wiedzy o prowadzonych przez nią działaniach czy otwartości na opinie pracowników. Są jednak wartościowym dodatkiem do życia organizacji, który pozwala naładować pracowników pozytywną energią. Przykłady takich aktywności to różnego rodzaju konkursy czy małe niespodzianki, jak inspirujące spotkania z nietypowymi gośćmi oraz dzień relaksu z masażami i zdrowymi przekąskami. Pomysłów jest mnóstwo. Nawet przy bardzo niewielkich budżetach, wystarczy trochę kreatywności by zaproponować coś, co będzie atrakcyjne dla całej kadry.

Autor: Magdalena Kuskowska, Menedżer ds. Komunikacji Wewnętrznej w ING Życie