standard Polskie firmy nie dostrzegają problemu rotacji pracowników

Polacy nie podejmują decyzji o zmianie pracy z dnia na dzień, tak samo jak z dnia na dzień nie tracą zaangażowania i motywacji. Jak wynika z badania EFFECTIVENESS i SW Research, ponad 70% polskich firm stanęło przed koniecznością obniżenia poziomu rotacji pracowników. Tylko ok. 1/3 menedżerów uznało to za największe wyzwanie związane z zasobami ludzkimi. Dlaczego polskie firmy tak łatwo pozbywają się doświadczonych kadr?

Nie od dziś wiadomo, że to ci, którzy mają stały zespół zmotywowanych, wysoko wykwalifikowanych pracowników – ekspertów w swojej dziedzinie – odnoszą największy sukces.

art-b-ryc1

Wykwalifikowani, zmotywowani pracownicy, są czynnikiem przewagi konkurencyjnej; od „jakości” zespołu zależy jakość nowych produktów, strategii sprzedażowych i – co najważniejsze – wynik sprzedaży. Jak wynika z projektu badawczego EFFECTIVENESS i agencji badania SW Research [1], przeprowadzonego wśród pracowników działów HR, członków zarządu, właścicieli firm, rotacja pracowników w firmie jest najważniejszym wyzwaniem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi tylko dla 27% badanych. Podobnie wygląda sprawa z zatrzymaniem w firmie talentów. 76% ankietowanych wskazuje, że utrzymanie najlepszych pracowników nie stanowi największego wyzwanie dla działów personalnych.

 

– Polscy menedżerowie zwykli traktować koszty rotacji pracowników, jako rutynowe wydatki ciągle towarzyszące prowadzeniu biznesu. Choć odejście dobrego specjalisty i zastąpienie go innym kosztuje pracodawcę tyle, co roczne wynagrodzenie tegoż pracownika. Zarządzający zakładają, że odejście części osób z organizacji jest normalnym zjawiskiem, z którym niewiele można zrobić. Nie zdają sobie sprawy, że ten problem można rozwiązać za pomocą odpowiednich narzędzi i strategii uważa Dariusz Chrzanowski, Client Business Partner w EFFECTIVENESS.

 art-b-ryc2

Odwrócić trend – strategia na utrzymanie pracownika

Pracownik jest zmotywowany, najbardziej efektywny, kiedy może wykorzystać swoje mocne strony. Trudno bowiem od kogoś, kto dobrze czuje się w pracy strategicznej, pracując samodzielnie, oczekiwać, że długofalowo będzie chętnie kierować zespołem, wyznaczając cele, delegując zadania, egzekwując wyniki, etc. Nieodnalezienie się na stanowisku pracy i konflikt wewnętrzny wynikający z zadań, które pracownik wykonuje, a tymi, które naturalnie preferuje i w których się odnajduje, to istotny element, pchający pracowników do zmiany pracodawcy.

– Pracownicy to część wielkiego mechanizmu, który porusza firmę do przodu. Aby móc wykorzystać jego potencjał, należy wpierw rozumieć, co decyduje o tym, że w danej sytuacji i danym czasie jest najbardziej efektywny; dodatkowo, aby ten mechanizm był w ruchu, wszystkie jego elementy powinny być na swoim miejscu – tłumaczy Anna Sarnacka, Master Certified Behavioural Consultant z EFFECTIVENESS. – Z mojego doświadczenie menedżerskiego wynika, że pracownicy, którzy wykonują czynności spójne z ich preferencjami, są najbardziej efektywni i zmotywowani i wówczas chcą się rozwijać w ramach danej organizacji.

 

Analogia góry lodowej

Aby w pełni zrozumieć motywacje pracownika, warto spojrzeć na niego jak na górę lodową. Ta część góry, którą jesteśmy w stanie zobaczyć, to zachowania, w tym zachowania wynikające z pełnionej roli; natomiast pod powierzchnią wody ukryte są wartości, które wpływają na decyzje i zachowania. 

– W przypadku nadmiernej rotacji w firmie proponujemy przeprowadzenie testu kompetencji D3™ (DISC/TEAMS/VALUES), który daje odpowiedź na pytanie o mocne strony pracownika, jego styl komunikacji, idealne środowisko pracy, instynktowną odpowiedź na stres, preferowane role zespołowe oraz  wartości  – tłumaczy Sarnacka.

Dr Bradley Smith, International Director of Business Development w PeopleKeys®, który opracował test kompetencji D3™ i od lat z sukcesem wykorzystuje go do podnoszenia efektywności zespołów i firm, dodaje: Biznes to nic innego jak PRODUKT, PROCES i LUDZIE. PRODUKT i PROCES podlegają ciągłym zmianom, a ludzkie zachowania nie – one są przewidywalne i to bardziej, niż nam się może wydawać. I to właśnie zrozumienie ludzkich zachowań, które są uniwersalne, mimo różnic kulturowych, geograficznych, przynosi korzyści w każdej dziedzinie biznesu, edukacji oraz w relacjach osobistych.

 

Dariusz Chrzanowski

[1] Wszystkie dane pochodzą z badania zrealizowanego przez agencję SW Research wśród 250 przedstawicieli firm zatrudniających min. 10 pracowników. W badaniu udział wzięły osoby, które regularnie aktywnie uczestniczą w procesie rekrutacji, zarządzania zasobami ludzkimi (specjaliści HR, działu kadr, członkowie zarządu, właściciele) po stronie pracodawców. Badanie przeprowadzono w dniach 19.04-19.06.2014 metodą indywidualnych wywiadów on-line (CAWI) na autorskim oprogramowaniu 3S. Opowiadając na pytanie o największe wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, badani mogli wskazać kilka odpowiedzi.