standard Praca dla finansisty

Rynek pracy staje się coraz bardziej przychylny poszukującym zatrudnienia. Poprawę nastrojów odczuwa się również w sektorze finansowym.

 Jak pokazują wyniki raportu Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia, finanse to branża, dla której już od kilku kwartałów odnotowuje się umiarkowanie optymistyczne prognozy. Wzrasta liczba ogłoszeń rekrutacyjnych, szczególnie z małych i średnich firm finansowych. Tu bowiem polityka zarządzania personelem jest mniej rozbudowana, dlatego chętniej otwierają się na zdobycie niezbędnej wiedzy z zewnątrz. Pracowników szukają też duże firmy, choć liczba wakatów jest bardziej ograniczona. Duzi gracze, którzy mają rozbudowane struktury i chętniej inwestują w rozwój własnej kadry, preferują model awansów wewnętrznych, co utrudnia podjęcie pracy przez osoby z zewnątrz.

Chłonnym polem dla finansistów poszukujących pracy stał się sektor SSC/BPO, czyli centrów usług wspólnych oraz centrów outsourcingowych. Rynek ten już od pewnego czasu jest najbardziej otwarty na nowe inwestycje. Konsekwencją jest stała rekrutacja do działów finansowo-rachunkowych. Praca w centrach SSC/BPO to też dobry start dla kandydatów stawiających dopiero pierwsze kroki w zawodzie. W przypadku większości stanowisk podstawowym wymogiem jest umiejętność swobodnego komunikowania się w języku angielskim i wiedza branżowa, choć wszystko zależy od konkretnego stanowiska oraz związanych z nim wymagań. Pracodawcy coraz częściej oczekują od kandydatów kompetencji ściśle odpowiadających zadaniom na danym stanowisku, a także inwestycji w rozwój zawodowy. Potrzeba zatrudnienia pracownika, którego doświadczenie i wiedza są możliwie najbardziej adekwatne do potrzeb stanowiska, jest obserwowana również w przypadku innych firm zatrudniających finansistów. Liczy się zatem ukończenie dodatkowych kursów lub też studiów podyplomowych. Bardzo ważnym elementem są specjalistyczne certyfikaty finansowe, jak ACCA, CIMA, CFA oraz językowe. Dużą rolę w pracy na stanowiskach finansowych odgrywają też tak zwane umiejętności miękkie. W zależności od wymogów stanowiska mogą należeć do nich np. umiejętność współpracy z zespołem, umiejętność pracy pod presją czasu, dokładność w wypełnianiu obowiązków, elastyczność. Ta ostatnia cecha jest szczególnie istotna, bo współczesny rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie.

redakcja