standard RPO zyskuje na znaczeniu

Poprawa kondycji gospodarczej sprzyja zwiększaniu liczby ofert pracy. Dla pracodawców, szczególnie z branży IT, którzy już teraz odczuwają kłopoty w znalezieniu pracowników o odpowiednich kompetencjach, odpowiadających profilom obsadzanych stanowisk, oznacza to coraz większe problemy. Z tego powodu Recruitment Process Outsourcing cieszy się coraz większa popularnością.

Recruitment Process Outsourcing, to outsourcing procesów oraz funkcji HR. Polega na wydzieleniu z przedsiębiorstwa określonych czynności składających się na cykl procesu rekrutacyjnego i przydzieleniu ich zewnętrznemu podwykonawcy, którym jest firma doradztwa personalnego. Pracodawca ma zatem pewność, że jego cele są realizowane przez podmiot będący ekspertem w obszarze HR. Posiadana przez wyspecjalizowanych konsultantów firmy podwykonawczej wiedza, doświadczenie oraz znajomość rynku wpływają na skuteczne pozyskanie poszukiwanych pracowników. Efektem wydzielenia działań HR-owych w ramach RPO jest również obniżenie kosztów przy jednoczesnym wzroście efektywności firmy. To istotna zaleta na współczesnym wysoce konkurencyjnym rynku.

–  Działania RPO spotykają się w Polsce z coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw, zwłaszcza jeśli chodzi o dużych międzynarodowych graczy – komentuje Justyna Skopińska, kierownik projektu w ManpowerGroup Solutions. – Co istotne, branża nie ma tu znaczenia. Po outsourcing procesów i funkcji sięgają zarówno przedsiębiorstwa z sektora logistyki, produkcji, handlu, jak i finansów. Biorąc pod uwagę ocenę naszego kraju jako rynku pod inwestycje oraz tempo z jakim powstają u nas nowe projekty, trend ten będzie narastał.

Poprzez oddelegowanie procesów na zewnątrz, przedsiębiorstwo zyskuje czas pozwalający mu skupić się na korowych dla niego działaniach. Otrzymuje też dostęp do szerokiej puli jakościowych kandydatów, a także eksperckiej wiedzy firmy doradztwa personalnego. Ma to bezpośredni wpływ na wzrost efektywności oraz konkurencyjności. W przeciwieństwie do typowej, zleconej na zewnątrz, rekrutacji, przedsiębiorstwo zyskuje zespół wyspecjalizowanych konsultantów HR, którzy rekrutują tylko dla niego. Stają się tym samym wyspecjalizowaną komórką organizacji, która ma wpływ na zarządzanie jej biznesem. Zleceniodawca zachowuje także dostęp do danych rekrutowanych dla niego kandydatów, budując w ten sposób cenną bazę talentów.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, coraz więcej firm z zakresu doradztwa personalnego tworzy oddzielne komórki specjalizujące się w outsourcingu procesów i funkcji HR. Zdecydowanie się na zastosowanie outsourcingu jest działaniem o charakterze strategicznym i długofalowym, które prowadzi do całkowitej reorganizacji polityki zarządzania kapitałem ludzkim w obrębie organizacji. Rozpoczęcie współpracy z firmą oferującą outsourcing określonych procesów i funkcji jest poprzedzone bardzo szczegółowymi przygotowaniami. Poszukiwanymi u potencjalnego podwykonawcy cechami, powinny być: doświadczenie, znajomość branży, wysoka elastyczność i innowacyjność stosowanych rozwiązań.

RPO, to ciągle innowacyjne dla naszego rynku narzędzie, które wymaga dobrego przygotowania i wkładu pracy podczas jego przeprowadzania. Inwestycja przynosi jednak korzyści, a włożony w nią trud się opłaca.

 oprac.: Nina