standard Rynek Pracy Specjalistów w październiku 2015 r.

Raport Pracuj.pl

W październiku na portalu Pracuj.pl opublikowano 40 811 ogłoszeń o pracę. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość i finanse oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. Spośród województw, na czele zestawienia pod względem liczby ogłoszeń znalazły się: mazowieckie, dolnośląskie i śląskie. Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 1,1%.

Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w październiku poziom bezrobocia wyniósł 9,6% procent. Jest to kolejny już spadek i świadczy o utrzymującej się tendencji wzrostowej na rynku pracy, dane Pracuj.pl potwierdzają ten pozytywny trend. W porównaniu rok do roku, liczba ofert pracy w październiku 2015 r. wzrosła o 13,5%.

Branże o największym zapotrzebowaniu na pracowników

Z analizy ogłoszeń na portalu Pracuj.pl wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników zgłosili w październiku pracodawcy z branży handel i sprzedaż. Opublikowali oni 7 970 ogłoszeń o pracę, co stanowiło blisko jedną piątą wszystkich ofert z października. Kolejną branżą była bankowość, finanse, ubezpieczenia, z 5 497 ogłoszeń o pracę oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie – z liczbą
3 466 ofert.

Kluczowe wzrosty, w porównaniu rok do roku, zanotowano w budownictwie i nieruchomościach – wzrost o 21,81% , w produkcji dóbr szybko zbywalnych FMCG – wzrost liczby ogłoszeń o 20,35% oraz w przemyśle lekkim, transporcie i logistyce.

Warto odnotować pojawienie się w zestawieniu branż najszybciej zwiększających zapotrzebowanie na pracowników – branży FMCG. Na wynik ten może mieć wpływ fakt, iż branża ta jest silnie reprezentowana na rynku e-commerce, a jej potencjał wzrostu jest dwucyfrowy, podobnie jak samego rynku e-commerce.

Specjaliści poszukiwani w październiku

W październiku najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli pracownicy: handlu i sprzedaży
– 15 276 ogłoszeń, to aż 37% ogólnej liczby ogłoszeń, obsługi klienta z liczbą 7 848 ofert oraz IT
z liczbą 6 064 ogłoszeń. Największą dynamikę wzrostu, w porównaniu do roku ubiegłego, odnotowano natomiast w przypadku pracowników budownictwa (wzrost o 31,25%) oraz produkcji (27,11%). Na podobnym poziomie kształtuje się poziom wzrostu liczby ogłoszeń adresowanych do specjalistów ds. logistyki –  wzrost o 25,26%.

Gdzie najłatwiej było o pracę w październiku

Niezmiennie, jeśli chodzi o rozkład ogłoszeń według województw, dominują: mazowieckie – 9012 ofert (22,08% ogólnej liczby ogłoszeń) i dolnośląskie – 4208 ofert (stanowią 10,31% ogłoszeń). Wiele ofert pracy pochodziło także z województw: małopolskiego (3925), śląskiego (3696) i wielkopolskiego (3548).

W październiku 2015 r. najdynamiczniej przyrastało zapotrzebowanie na pracowników w województwie kujawsko-pomorskim i było to 20,26%, małopolskim – wzrost o 19% oraz śląskim – wzrost o 16%.

W październiku najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały największe firmy (zatrudniające powyżej 251 pracowników) – opublikowały one łącznie 11 802 oferty pracy. Niemal równie często rekrutowali pracodawcy zatrudniający od 51 do 250 osób (z tych firm pochodziło 11 375 ofert). Najwyższą dynamikę wzrostu liczby ofert pracy odnotowano w firmach zatrudniający od 51 do 250 pracowników – w skali rok do roku nastąpił wzrost o 19,66%. Niewiele niższy wskaźnik wzrostu liczby ogłoszeń zanotowano wśród mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 pracowników) – wyniósł on 13,59%.

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. www.pracuj.pl

Kontakt dla mediów:

Anna Częścik

Grupa Pracuj

tel. (22) 373 75 15; 666 357 923

anna.czescik@pracuj.pl