standard Wolno poprawia się sytuacja na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia w grudniu ubiegłego roku obniżył się, co zapowiada stopniową poprawę na rynku pracy i spadek bezrobocia – wynika z danych BIEC.

„Stopa bezrobocia rejestrowanego po wyeliminowaniu czynników sezonowych spadła do poziomu 11,7 proc. wobec ponad 13 proc. przed rokiem. Jednak w najbliższych miesiącach na rynek pracy będą oddziaływały niekorzystne czynniki sezonowe, zaś trwałej poprawie nie sprzyjają dominujące od dłuższego czasu tendencje stagnacyjne w polskiej gospodarce, słabe perspektywy wzrostu w krajach UE oraz negatywny wpływ sytuacji politycznej” – poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). „Zmiany na rynku pracy zachodzą zwykle z pewnym opóźnieniem w stosunku do zmian ogólnej aktywności gospodarki, dlatego też poprawa na rynku pracy nie nastąpi ani szybko, ani gwałtownie”.

Eksperci wskazali, że spośród wszystkich składowych wskaźnika tylko jedna oddziaływała w kierunku jego wzrostu, a tym samym pogorszenia sytuacji na rynku pracy. „Były to oczekiwania przedsiębiorców co do kształtowania się wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłowych. Pozostałych 7 zmiennych prognozuje spadek wskaźnika, a tym samym niższą stopę bezrobocia. (…) Spadek zatrudnienia spodziewany jest przede wszystkim w jednostkach małych i średnich. W przedsiębiorstwach dużych (o liczbie pracujących powyżej 250 osób) prognozowany jest niewielki wzrost” – szacuje BIEC. W ujęciu branżowym największy wzrost zatrudnienia przewidywany jest przy wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. Spadek liczby zatrudnionych zakładany jest głównie przez producentów odzieży, producentów metali oraz producentów wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

oprac.: JN