standard Koniec oszustw recyklingowych?

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają podnieść poziom odzysku tego typu odpadów, także po stronie wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu, oraz ograniczyć szarą strefę. Część zapisów ma zacząć obowiązywać już w czerwcu br.

W praktyce nowe przepisy mają zapewnić właściwy poziom zbierania tzw. elektrośmieci, a także zapewnić wyższy odzysk cennych surowców wtórnych (bezpieczniejszy i efektywniejszy) i ich ponowne użycie. Na przykład sprzedawcy sprzętu AGD ze sklepów o powierzchni ponad 400m² będą mieli obowiązek bezpłatnego przyjmowania tzw. małych elektrośmieci – tj. takich, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm (np. suszarka). Co ważne – oddanie takiego sprzętu nie będzie za sobą pociągało konieczności kupienia w zamian nowego urządzenia. Z kolei sprzedawcy (detaliczni i hurtowi), którzy dostarczą klientowi większy, nowy sprzęt, np. lodówkę, będą musieli równocześnie odebrać od niego nieodpłatnie stary sprzęt.
Wysokość współczynników

Projekt ustawy, implementujący do krajowego ustawodawstwa unijne przepisy, zakłada, że do końca br. przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będą zobowiązani do osiągania dotychczasowego minimalnego poziomu zbierania elektrośmieci z tych gospodarstw, na poziomie min. 35% masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. W następnych latach ten współczynnik ma rosnąć:

  • od 1 stycznia 2016 r. do końca 2020 r. – ma wynieść min. 40% masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach, a w przypadku sprzętu oświetleniowego – min. 50%;
  • od 1 stycznia 2021 – ów współczynnik ma wynieść 65%.

Część nowych przepisów ma zacząć obowiązywać od 1 czerwca br. – szczegóły na stronach rządowych.

3 wyjątki

Rządowa propozycja zakłada, że zgodę na zbieranie niekompletnych elektrośmieci oraz ich części będą miały tylko trzy podmioty:

  • odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie,
  • zakłady przetwarzania

Celem powyższego rozwiązania jest zminimalizowanie nielegalnego – i niebezpiecznego (dla ludzi i naturalnego środowiska) demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu odzysku i odsprzedaży cennych podzespołów do punktów skupu złomu.

Kontrole

Podmioty zajmujące się sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także elektrośmieciami, powinny spodziewać się kontroli. Między innymi dotyczących transportu odpadów deklarowanych jako sprawny sprzęt – wymagane będą dokumenty świadczące o tym, że jest to transport produktów, a nie odpadów. Przy czym w przypadku przewożenia używanego sprzętu do naprawy w ramach gwarancji, nie wszystkie dokumenty będą niezbędne.

oprac.: Hon