standard Odpowiedzialność materialna pracownika

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, oprócz szeregu przywilejów, gwarantowanych im przez Kodeks pracy, mają także obowiązki. Przepisy nakładają na niektórych zatrudnionych także odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. W razie szkody lub zaginięcia mogą ponieść finansowe konsekwencje. Czy mogą się bronić?

Czym jest „mienie”? Kodeks Pracy wymienia tu dwie grupy przedmiotów. Po pierwsze: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności; po drugie zaś: narzędzia, środki ochrony indywidualnej, obuwie robocze. –  Katalog rzeczy, które można uznać za „mienie powierzone” jest otwarty. Kodeks pracy w art. 124 §2  wyraźnie mówi, że odpowiedzialność pracownika dotyczy każdego mienia, które zostanie mu powierzone z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się – mówi mecenas Helena Fic z Fic, Syryca Kancelarii Radców Prawnych Sp. P.  Oznacza to, że jeśli pracownikowi powierzono np. sklepowy towar, to ponosi on za niego odpowiedzialność.

Każda szkoda, chociażby uszkodzenie towaru, czy jego zaginięcie, może być podstawą do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności. Czy w takiej sytuacji pracownicy są bezbronni? Niekoniecznie.

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie nie ma charakteru bezwzględnego i pracownik może się od niej w majestacie prawa uwolnić. Jak to zrobić? – Zatrudniony musiałby w takiej sytuacji wykazać, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia – wskazuje mec. Fic.

W praktyce oznacza to, że pracodawca, aby wymagać od pracownika skutecznej ochrony mienia, musi stworzyć ku temu odpowiednie warunki. Jeśli np. w sklepie należącym do pracodawcy towar leży niezabezpieczony, nie ma monitoringu, wówczas (na wypadek nagłego zaginięcia mienia) pracownik może powołać się na wyżej wymienione okoliczności i dowieść, że do szkody doszło z przyczyn od niego niezależnych.

oprac.: Natalia