Prawo

standard Odwrócony VAT pod obradami Sejmu

W środowym porządku trzydniowych obrad Sejmu znalazł się rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych, rozszerzający odwrócony VAT. Mechanizm ten obciąża obowiązkiem odprowadzenia podatku kupującego, a nie sprzedającego i ma być rozszerzony o kolejne towary – w tym o urządzenia mobilne. Odwrócony VAT to procedura, która ma […]

standard Koniec oszustw recyklingowych?

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają podnieść poziom odzysku tego typu odpadów, także po stronie wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu, oraz ograniczyć szarą strefę. Część zapisów ma zacząć obowiązywać już w czerwcu br. W praktyce nowe przepisy mają […]

standard Upadłość po nowemu

W Sejmie trwają prace nad nowym prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Nowe przepisy mają zapewnić przedsiębiorstwom większe szanse na gospodarcze przeżycie. Zgodnie z założeniami, firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły skorzystać z szeregu tzw. procedur restrukturyzacyjnych. Ustawodawca planuje wprowadzić nową definicję stanu niewypłacalności, w efekcie której zmienią się […]

standard Otyłość – nowa niepełnosprawność

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż otyłość może stanowić „niepełnosprawność” w rozumieniu dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia, jeżeli w określonych warunkach utrudnia osobie pełen i skuteczny udział w życiu zawodowym, na równi z innymi pracownikami. Wyrok Trybunału może nieść za sobą istotne konsekwencje dla pracodawców i pracowników, […]

standard Zmiany podatkowe 2015

Od 1 stycznia 2015 r. szykują się duże zmiany w prawie podatkowym. Na przykład pobranie wpłaty na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną zarejestrowane przy użyciu  urządzeń fiskalnych, w określonych przypadkach będzie datą powstania przychodu.   Zmian wynikających z już przyjętych ustaw czy samych projektów aktów prawnych jest więcej. […]

standard Projekt zatwierdzony

Rada Ministrów zatwierdziła 7 stycznia 2015 r. założenia do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, przedłożone przez ministra gospodarki. Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza między przedsiębiorcami. Część propozycji zawartych w nowych przepisach ma celu uświadomienie stronom sporu, że mediacja może być alternatywą wobec […]

standard PIP wyjęta z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Poselski projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakłada wyłączenie organów Państwowej Inspekcji Pracy spod jej zakresu. W wybiku takiej regulacji PIP nie musiałaby w praktyce m.in. zawiadamiać przedsiębiorcy o zamiarze dokonania kontroli. Przepisy o kontrolach znalazły się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej na wyraźny postulat przedsiębiorców. Powodem był […]

standard Dochody członków rad nadzorczych ozusowane

Od nowego roku od wynagrodzeń członków rad nadzorczych są odprowadzane składki na ZUS. Spółki obliguje do tego znowelizowana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. To może oznaczać większe wydatki spółek i mniejsze dochody członków rad. Dotąd członkowie rad nadzorczych od swego wynagrodzenia poza podatkiem płacili jedynie składki zdrowotne. Od nowego roku […]