standard UOKiK zgadza się na kolejne przejęcia

Kontrolę nad spółką GSG Towers przejmą dwa podmioty – Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Gdańsk Shipyard Group. Spółka Restrukturyzacji Kopalń z kolei ma przejąć następujące podmioty: KWK Piekary, KWK Brzeszcze, część KWK Sośnica Makoszowy oraz część KWK Bobrek-Centrum.

Agencja Rozwoju Przemysłu to spółka Skarbu Państwa, w której gestii leży m.in. udzielanie wsparcia dla restrukturyzacji i rozwoju polskich firm oraz świadczenie usług finansowych, marketingowych oraz doradczych. ARP przewodzi również grupie kapitałowej, w skład której wchodzą m.in. spółki trudniące się produkcją konstrukcji stalowych i taboru kolejowego.

Z kolei spółka GSG Towers to podmiot, który zajmuje się produkcją oaz sprzedażą wież do elektrowni wiatrowych oraz konstrukcji stalowych. Obecnie jest ona spółką zależną Gdańsk Shipyard Group. Na skutek transakcji w ręce ARP trafi część udziałów w kapitale zakładowym GSG Towers i tym samym będzie ona sprawować nad nią kontrolę wspólnie z Gdańsk Shipyard Group.

Analiza UOKiK wykazała, że spółka H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, kontrolowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu, posiada wysoki udział w rynku produkcji i sprzedaży kolejowych wagonów pasażerskich. Jednak w opinii UOKiK siła rynkowa ARP na tym rynku nie zostanie przeniesiona na rynek produkcji konstrukcji stalowych, na którym działają uczestnicy koncentracji, ponieważ nabywcami produktów oferowanych na obu rynkach są inne grupy odbiorców.

Kopalnie

W wyniku transakcji Spółka Restrukturyzacji Kopalń ma przejąć KWK Piekary, KWK Brzeszcze, Ruch Makoszowy Oddziału KWK Sośnica-Makoszowy oraz część KWK Bobrek-Centrum (Ruch Centrum).

Transakcja jest częścią porozumienia zwartego w styczniu 2015 r. pomiędzy stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej, a także zarządami SRK oraz Kompanii Węglowej i spółki Węglokoks. Na jego mocy SRK ma nabyć kopalnie, zakłady górnicze lub ich oznaczone części w celu wygaszenia wydobycia, a następnie przeprowadzenia ich likwidacji.

Analizując transakcję UOKiK uznał, że nie doprowadzi ona do ograniczenia konkurencji. Rynek wprowadzania do obrotu węgla kamiennego ma wymiar co najmniej europejski, a łączne udziały uczestników koncentracji nie przekraczają poziomu 5 proc.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń jest przedsiębiorstwem górniczym, którego podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie likwidacji kopalń. Nabywana część mienia Kopalni Węglowej zajmuje się głównie wydobyciem i sprzedażą węgla kamiennego.

Kiedy transakcję trzeba zgłosić doUOKiK

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. 

oprac.: Aleksandra Baranowska-Skimina, eGospodarka.pl