standard Upadłość po nowemu

W Sejmie trwają prace nad nowym prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Nowe przepisy mają zapewnić przedsiębiorstwom większe szanse na gospodarcze przeżycie. Zgodnie z założeniami, firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły skorzystać z szeregu tzw. procedur restrukturyzacyjnych.

Ustawodawca planuje wprowadzić nową definicję stanu niewypłacalności, w efekcie której zmienią się przesłanki do ogłoszenia bankructwa. Upadłość nie musi zawsze oznaczać likwidacji przedsiębiorstwa, może być nią układ z wierzycielami i naprawa przedsiębiorstwa. Jednak do tej pory orzeczenia koncentrowały się głównie na likwidacji, a dużo rzadziej na naprawie i restrukturyzacji.

Zgodnie z założeniami noweli, firmy znajdujące się w trudnej sytuacji będą mogły skorzystać z tzw. procedur restrukturyzacyjnych, które powinny pomóc w opanowaniu problemów z płynnością i uniknięciu likwidacji poprzez m.in. zmiany w strukturze majątku, zobowiązaniach i zatrudnieniu.

Przedstawiciele resortu gospodarki, którzy razem z Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowywali przepisy podkreślają, że celem nowego prawa jest maksymalna ochrona wartości ekonomicznej firmy i zapewnienie przedsiębiorstwu szansy na gospodarcze przeżycie. Przewidziane są narzędzia, które będą zapobiegać sytuacjom kryzysowym w firmach lub pomagać w sprawnej restrukturyzacji ale także będą służyć sprawnemu przeprowadzeniu upadłości. Likwidacja ma być traktowana jako ostateczność. Ustawodawca chce również ułatwić przedsiębiorcom nowy start w biznesie.

Jak wynika z danych Monitora Sądowego i Gospodarczego, w 2014 r. na skutek niewypłacalności działalność gospodarczą w Polsce zakończyło 818 przedsiębiorstw – o 7,7 proc. mniej, niż w 2013 roku, kiedy to odnotowano 886 upadłości. W grudniu ub.r. sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 61 przedsiębiorstw.

oprac. Nati