standard Ustawa o działalności gospodarczej do konsultacji publicznej

Ministerstwo Gospodarki 11 grudnia 2014 r. rozpoczęło uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu założeń ustawy Prawo działalności gospodarczej. Uwagi można zgłaszać do 12 stycznia 2015 r.

Prawo działalności gospodarczej ma zastąpić ustawę z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy mają służyć wzmocnieniu praw przedsiębiorców. W sposób wyraźny zaakcentowane oraz usystematyzowane zostaną podstawowe zasady dotyczące wykonywania działalności gospodarczej, stanowiące katalog podstawowych praw przedsiębiorcy.

Ustawa określi również szczegółowe zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki. Opracowywane regulacje mają również wprowadzić nowe instytucje, których celem będzie wzmocnienie dialogu między administracją a przedsiębiorcą.

oprac.: Lila

» Założenia do ustawy PDG (538,7 KB - PDF)