Prognozy / Trendy

standard Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej

Od 1 stycznia 2016 roku znacznie zmieniły się przepisy Ordynacji podatkowej. Niektóre z nich takie jak na przykład rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, czy możliwość zapłaty kartą bankomatową w urzędzie podatkowym albo możliwość zapłaty podatku przez osobę trzecią powstały z myślą o podatniku i niewątpliwie ułatwią nam kontakt z urzędem […]

standard Głos z branży – sytuacja na rynku logistycznym

Branża logistyczna jest barometrem dla całej gospodarki. Sektor ten bardzo szybko odczuwa tendencje panujące na rynku, ponieważ każdy operator logistyczny tak naprawdę łączy interesy producentów i konsumentów. Dlatego też mając szerokie spektrum poglądowe zauważamy, a co więcej jesteśmy w stanie prognozować sytuację gospodarczą na rynku. Wysokie oczekiwania konsumentów wobec cen […]

standard Jacy specjaliści mogli liczyć na najwięcej ofert pracy w 2015 r.? Raport Pracuj.pl

Jak wynika z danych Pracuj.pl, w 2015 r. jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników byli specjaliści ds. handlu i sprzedaży, finansiści oraz eksperci IT. Najwięcej ofert dla tych specjalistów pochodziło z branż: handel i sprzedaż; bankowość, finanse, ubezpieczenia; IT oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie, ale upomniał się o nich także przemysł […]

standard Branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości blisko 50 mld zł

Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu pokazują, że branża leasingowa w 2015r. odnotowała 16,3 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości niemal 50 mld zł. Leasing jest głównym, obok kredytu zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce. Warszawa, 28.01.16: Związek Polskiego Leasingu podał, że w 2015 roku […]

standard Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po pożyczkę

Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) z roku na rok przybywa inwestycji finansowanych pożyczką. Od 2010 roku udział pożyczki w finansowaniu aktywów ruchomych przez firmy leasingowe dynamicznie rośnie (od 8,3% do 15,6% w 2014). W 2014 r., dynamika aktywów sfinansowanych pożyczką wyniosła 27,5 proc. wobec 16,9 proc. w […]

standard Trendy na rynku pracy w sektorze naftowym

W roku 2014 na światowym rynku Oil & Gas zanotowano nieznaczny wzrost wynagrodzeń wynoszący średnio 1,3%, który różni się jednak w ujęciu regionalnym i odzwierciedla kondycję branży oraz klimat polityczny w danej części świata. Największym zagrożeniem dla rynku Oil & Gas jest według respondentów: brak dobrze wykwalifikowanych pracowników (30%), niestabilność […]

standard Prognozy dyrektorów finansowych na 2015 rok

Większość dyrektorów finansowych oczekuje w najbliższych miesiącach niskiej inflacji (poniżej 1,9 proc.) i nieznacznego spadku bezrobocia. Blisko rok od rozpoczęcia walki na Ukrainie, 75 proc. badanych CFO jest przekonanych, że konflikt będzie miał negatywny wpływ na wysokość polskiego PKB w krótkim terminie i w perspektywie 3-5 lat. To główne wnioski […]

standard 6 prognoz IT na rok 2015 i kolejne lata

Co na radarze IT? Autorzy badania Cisco Tech Radar wśród najważniejszych wyzwań technologicznych w 2015 roku wymieniają: standard WebRTC, który zdefiniuje przyszłe sposoby pracy; Internet Rzeczy a bezpieczeństwo IT; Fog computing i analitykę w czasie rzeczywistym; kontekstową analizę predykcyjną; uproszczenie sieci; zmianę, która jest jedyną stałą w świecie IT, a […]