standard Inwestorzy prywatni szansą na rozwój firm rodzinnych

W pierwszym półroczu 2014 roku aż trzy czwarte europejskich firm rodzinnych deklarowało nowe inwestycje[1]. Nie jest więc zaskoczeniem, że obecnie aż 58% firm rodzinnych ze wszystkich kontynentów poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów bankowych, inwestorów indywidualnych czy form alternatywnych.

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG „Family Matters: Financing Family Business Growth Through Individual Investors” – jedną z możliwości coraz częściej rozważanych przez właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych nieposiadających wystarczających środków finansowych na rozwój, jest przyjęcie inwestora prywatnego, który zapewni nie tylko dopływ kapitału, ale także podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Jakich inwestorów poszukują firmy rodzinne z całego świata?

Badanie KPMG pokazuje, że część firm rodzinnych może być zainteresowana pozyskaniem zewnętrznego inwestora. W krótkiej perspektywie jedynie jedna na trzy badane firmy rodzinne rozważa możliwość odsprzedaży części udziałów, ale w długiej perspektywie liczba ta wzrasta już do 49%. Najczęściej taką możliwość biorą pod uwagę firmy z rynków rozwijających się, duże (o przychodach od 200 milionów do 50 miliardów dolarów) oraz zarządzane przez pierwsze pokolenie rodziny, czyli młode.

Rozważając przyjęcie potencjalnego inwestora, przedstawiciele firm rodzinnych zwracają uwagę przede wszystkim na długoterminową orientację na zwrot z inwestycji, znajomość biznesu lub branży, w której działają oraz nastawienie do podejmowania ryzyka i oczekiwanych zwrotów z inwestycji.

Jeśli chodzi natomiast o typ inwestora, największa część badanych przedsiębiorców rodzinnych rozważałaby private equity lub venture capital, inwestora korporacyjnego oraz inwestora finansowego (np. fundusz hedgingowy).

Zapytani o przyczyny, które przekonałyby ich do rozważenia sprzedaży części udziałów bogatemu inwestorowi prywatnemu, zamiast tradycyjnego pozyskiwania kapitału

(np. poprzez kredyt bankowy), respondenci wskazywali przede wszystkim na dłuższą perspektywę inwestycji, podobne postrzeganie ryzyka i łatwiejszy proces negocjacji.

raport-1

Kim jest inwestor indywidualny?

Potencjalnymi inwestorami w firmach rodzinnych są przede wszystkim osoby najbogatsze, czyli HNWI (z ang. High Net Worth Individuals). Przyjmuje się, że warunkiem przynależności do tej grupy jest posiadanie płynnych aktywów o wartości przekraczającej
1 mln dolarów[2]. Co ciekawe znaczna część badanych przez KPMG HNWI jest powiązana z firmami rodzinnymi – 48% należy do rodziny prowadzącej firmę, a 34% samodzielnie założyło firmę rodzinną. Wkład bogatych inwestorów to nie tylko środki finansowe, ale również rozległa wiedza i doświadczenie.

Aż 44% badanych najbogatszych osób zainwestowało dotychczas bezpośrednio w firmę rodzinną, z czego znacząca większość (95%) ocenia to doświadczenie pozytywnie. Blisko trzy czwarte respondentów (73%) inwestuje obecnie bezpośrednio w inne firmy niż własna. Preferowane są inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa (odpowiednio 62% i 68%), znacznie rzadziej w start-upy (30%), czy duże firmy (15%). Większość bogatych inwestorów jest zdania, że lepiej dokonywać mniejszej liczby, ale znaczących inwestycji. Największa część badanych (39%) woli zainwestować w firmę rodzinną, podczas gdy dla 36% nie ma to znaczenia.

Charakterystyka inwestora indywidualnego

Zapytane o cechy potencjalnego inwestora prywatnego, firmy rodzinne przedstawiają opis bardzo podobny do charakterystyki własnej inwestorów. Z połączenia opinii i oceny własnej wyłania się profil inwestora, który chce być osobiście zaangażowany w działalność firmy, w której ulokował środki finansowe, i który ma wysokie oczekiwania, co do stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Z badania KPMG wynika także, że zamożny inwestor indywidualny jest odporny i nie zraża się niepowodzeniami, ale jest także cierpliwy i nie chce szybko wycofywać się z inwestycji. Jest to także osoba posiadająca szerokie doświadczenie, dlatego chce mieć realny wpływ na sposób zarządzania w firmie.

raport-2
Liza

O BADANIU:

Raport „Family Matters: Financing Family Business Growth Through Individual Investors” został przygotowany przez KPMG International we współpracy z Mergermarket. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych na próbie 125 HNWI oraz 125 przedstawicieli firm rodzinnych z 29 krajów świata. Pełna wersja raportu oraz infografika prezentująca najważniejsze wnioski z raportu dostępna na stronie kpmg.pl.


[1] Raport KPMG w Polsce „Barometr firm rodzinnych“.
[2] Raport KPMG w Polsce „Rynek dóbr luksusowych w Polsce – Edycja 2013”.