standard Polska przyciąga inwestorów z Japonii

Wykwalifikowana kadra, relatywnie niskie koszty pracy i sprzyjająca sytuacja polityczno-ekonomiczna, to czynniki, które od lat przyciągają do Polski inwestorów z Japonii – wynika z najnowszego raportu KPMG. Znaczna liczba japońskich przedsiębiorców czerpie też korzyści z funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Zgodnie z wynikami raportu KPMG „Pozycja Polski jako partnera biznesowego dla inwestorów z Japonii” japońskie inwestycje w Polsce w latach 2000-2012 wzrosły dziewięciokrotnie, osiągając poziom około 1,4 mld USD. Polska od lat pozostaje jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji w Europie dla japońskich firm produkcyjnych. W państwach Europy Zachodniej w latach 2005-2010 liczba podmiotów powiązanych z japońskim kapitałem nie zmieniła się lub spadła, natomiast w tym samym okresie w Polsce wzrosła o 48%, co uplasowało nasz kraj na 5. miejscu w Europie.

– Zaobserwowaliśmy, że po 2010 roku Polską zainteresowane są już nie tylko firmy japońskie z sektorów motoryzacyjnego i spożywczego, ale również firmy ubezpieczeniowe oraz spółki z branży finansowej. Polska coraz częściej postrzegana jest jako jeden z docelowych rynków europejskich, a nie tylko lokalizacja atrakcyjna dla montażu i produkcji przeznaczonej na rynki bogatszych krajów Europy Zachodniej. Stabilny, długoletni wzrost, rosnąca siła nabywcza polskich portfeli i pozytywne rekomendacje japońskich firm działających tu od lat są magnesem przyciągającym kolejnych inwestorów – mówi Marek Sosna, partner i szef działu doradztwa transakcyjnego w KPMG w Polsce.

Polscy pracownicy magnesem dla japońskich inwestorów

Japońscy przedsiębiorcy do głównych zalet inwestowania w Polsce niezmiennie zaliczają bardzo dobre kwalifikacje polskiej kadry przy względnie niskich kosztach pracy w porównaniu z sąsiednimi państwami Unii Europejskiej. Polscy pracownicy są szczególnie chwaleni za zaangażowanie, lojalność wobec pracodawcy i wysokie kompetencje zawodowe, które zdaniem japońskich przedsiębiorców są porównywalne z kwalifikacjami pracowników z Niemiec. I choć badani przedsiębiorcy miewają trudność w rekrutacji pracowników z odpowiednim poziomem języka angielskiego, to doceniają polską kadrę za chęć uczenia się i samodoskonalenia zawodowego.

Pozytywny klimat biznesowy

Z raportu KPMG wynika, że drugim istotnym czynnikiem przyciągającym japoński biznes do Polski jest sprzyjający klimat biznesowy, stabilność sytuacji politycznej i ekonomicznej, stały wzrost gospodarczy i rosnąca siła nabywcza polskiej klasy średniej. Badani przedsiębiorcy kolejny raz wskazali na duży potencjał Polski wynikający z jej położenia geograficznego między bogatymi i uprzemysłowionymi państwami Europy Zachodniej a obfitymi w surowce państwami byłego Związku Radzieckiego. Znaczna część japońskich korporacji wskazuje również na korzyści płynące z udogodnień dla inwestorów, jakie stwarzają polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne.

– Wiele japońskich inwestycji w Polsce zostało ulokowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Powodami były nie tylko odpowiednio dogodne lokalizacje, dostępność pracowników czy przygotowanie gruntów i infrastruktury pod inwestycje, ale również korzyści ekonomiczne wynikające z prowadzenia działalności w strefach. Decyzja o przedłużeniu możliwości funkcjonowania SSE do roku 2026 została odebrana przez japońskich inwestorów bardzo pozytywnie – twierdzi Jacek Bajger, partner i szef zespołu ds. cen transferowych w KPMG w Polsce.

Bariery wskazywane przez inwestorów z Kraju Kwitnącej Wiśni

Pozytywny obraz Polski jako miejsca do inwestycji zakłócają skomplikowane i rygorystyczne przepisy prawa pracy. I choć większość przedsiębiorców nauczyła się z upływem lat z nimi radzić, na niekorzyść wpływa również nadmierna biurokracja i konieczność kompletowania obszernej dokumentacji w kontaktach z organami państwowymi. Japońscy inwestorzy po raz kolejny zwrócili uwagę, że polski rząd mógłby się wykazać większą aktywnością w zakresie promocji kraju za granicą i pozycjonować Polskę jako państwo, w którym pomimo spowolnienia gospodarczego na świecie, wciąż obserwuje się wzrost gospodarczy.

– Stabilna gospodarka, umacniająca się klasa średnia i stosunkowo niski poziom korupcji to czynniki, które sprawiają, że Polska jest dla inwestorów z Japonii nie tylko atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności biznesowej, ale również przyjaznym krajem, który warto rekomendować swoim rodakom. Polacy są pozytywnie nastawieni do Japończyków i wykazują duże zainteresowanie kulturą japońską. To wszystko sprawia, że ekspaci z Japonii czują się w Polsce komfortowo – podsumowuje André Schuurman, dyrektor grupy strategii w KPMG w Polsce.

oprac.: Lila

O RAPORCIE:

Raport KPMG „Pozycja Polski jako partnera biznesowego dla inwestorów z Japonii” („Poland’s Position as a Business Partner for Japan”) został opracowany na podstawie pogłębionych wywiadów przeprowadzonych wśród kadry zarządzającej wyższego szczebla japońskich firm działających na terytorium Polski. Wyniki badań zostały poparte analizą informacji pozyskanych od Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego (JETRO), Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.