standard GUS o wymianie handlowej

4,8% – o tyle wyższy, w porównaniu z tym samym okresem 2013 r., był eksport polskich towarów po 11 miesiącach ubiegłego roku i wyniósł 150,5 mld euro. Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Nieznacznie szybciej wzrósł w tym czasie import do Polski, tj. o 5%, do tj. 152,2 mld euro. Przełożyło się to na pogłębienie deficytu obrotów towarowych o 345 mln euro, do ok. 1,7 mld euro.

W okresie styczeń-listopad 2014 roku eksport do krajów rozwiniętych wzrósł o 7,2% (do 126,2 mld euro), a import o 4,1% (do 99,5 mld euro). Wywóz do UE zwiększył się o 7,5%, osiągając wartość 116 mld euro. Wśród ważniejszych krajów unijnych, najszybciej wzrosła sprzedaż m.in. do: Łotwy (o 25,2%), Hiszpanii (o ok. 21,3%), Finlandii (o 16,6%).

Relatywnie szybko wzrósł także wywóz do naszego głównego partnera handlowego – Niemiec (o 8,7%). Jeśli chodzi o pozostałe rynki rozwinięte, gdzie eksport zwiększył się o 3,5%, dynamicznie wzrosła sprzedaż do: Australii (32,9%), Kanady (o 26%) oraz RPA (o 10,7%). Spadek polskiego eksportu odnotowano na rynkach rozwijających się i słabiej rozwiniętych, gdzie sprzedaż polskich towarów spadła o 6%.

Eksport towarów na pozostałe rynki rozwijające się – poza WNP – wzrósł o 6,7% (do prawie 12,4 mld euro). Dynamiczny wzrost sprzedaży odnotowano m.in. do: Algierii (blisko 2-krotny), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 44,6%), Arabii Saudyjskiej (o 39,3%), Indii (o 8,5%) oraz Chin (o 8,4%).

oprac.: Redakcja za MG/GUS