standard Karta informacyjna o zużyciu energii obowiązkowa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Projekt nowelizacji ustawy doprecyzowuje pojęcie karty, która jest dołączana do produktu. Będzie ona zawierała standardową tabelę informacyjną (w języku polskim), dotyczącą produktu wykorzystującego energię.

Dostawca produktu musi dołączyć kartę do broszur lub innego rodzaju dokumentacji dostarczanej wraz z urządzeniem. Oznacza to, że nie trzeba będzie jak do tej pory dołączać jej do każdego produktu oddzielnie. Dystrybutorzy będą zobowiązani tylko do udostępniania użytkownikowi końcowemu karty wraz z broszurami lub z inną dokumentacją.

W ustawie znalazł się również rozdział, który zawiera przepisy dotyczące kontroli realizacji programu Energy Star, która ma być przeprowadzana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dotyczyć będzie prawidłowości posługiwania się wspólnym logo. W projekcie określono sposób i tryb przeprowadzania kontroli oraz zasady sporządzania protokołu pokontrolnego.

Energy Star jest dobrowolnym programem ustanowionym przez Agencję Ochrony Środowiska USA, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Wszystkie urządzenia oznaczone logo Energy Star są energooszczędne, nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz spełniają najwyższe standardy efektywności energetycznej. Program jest realizowany na podstawie umowy między rządem USA a Unią Europejską. Rezultatem wdrożenia proponowanych rozwiązań, które są zgodne z prawem unijnym, będzie prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli produktów wykorzystujących energię oraz systemu Energy Star.

tekst: Ministerstwo Gospodarki