standard Konsumenci u rzecznika

W 2013 r. Polacy skarżyli się rzecznikom konsumentów najczęściej w sprawach związanych z zakupem obuwia, odzieży, sprzętu RTV i AGD oraz na świadczone usługi telekomunikacyjne – wynika z informacji UOKiK. Rzecznicy udzielili ponad 443 tys. porad.

Niebawem prawa konsumentów mają być lepiej chronione dzięki dwóm nowym ustawom. Pierwsza z nich – o prawach konsumenta – ma m.in. wzmocnić prawa dotyczące zwracania towarów kupowanych na odległość i reklamacji wadliwych produktów. Zakłada ona, że jeżeli kupimy produkt wadliwy, będziemy mogli od razu żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy do naprawy czy jej wymiany. Jednak sprzedawca dopiero przy ponownej reklamacji będzie zobowiązany do oddania nam pieniędzy. Ustawa wejdzie w życie 25 grudnia br.

Druga regulacja to nowela ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wchodzi w życie 18 stycznia 2015. Zgodnie z nią prezes UOKiK będzie mógł ostrzegać klientów np. przed reklamami wprowadzającymi ich w błąd jeszcze w toku prowadzonego postępowania antymonopolowego; chodzi np. o takie przypadki jak Amber Gold. Ma to pozwolić na efektywniejsze ostrzeganie konsumentów o występujących choćby potencjalnie zagrożeniach na rynku. Nowe prawo antymonopolowe wprowadza też osobistą odpowiedzialność członków zarządów za udział firm w kartelach.

UOKiK podkreślił, że w przypadku sporu z nieuczciwym sprzedawcą lub usługodawcą każdy konsument może liczyć na bezpłatną pomoc powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów. Można ich znaleźć w prawie wszystkich starostwach powiatowych i urzędach miejskich.

Urząd wyjaśnił, że skargi konsumentów w ubr. dotyczyły zwykle reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub na podstawie gwarancji. Wśród problemów znalazły się m.in. odmowa przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego oraz nieskuteczne usuwanie wad. Jeśli chodzi o reklamacje usług telekomunikacyjnych, skargi dotyczyły wprowadzania konsumentów w błąd przez brak wyraźnego komunikatu, że rozmowa telefoniczna ma na celu zawarcie umowy.

redakcja