standard Rośnie produkcja samochodów dostawczych

W okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 r., polskie fabryki opuściło 115 590 samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Tym samym produkcja zwiększyła się o 18,8 proc. w stosunku do takiego samego okresu 2014 r. Fiat odnotował wzrost o 7,9 proc., Volkswagen o 6,3 proc., natomiast Opel aż o 82 proc.

W lutym 2015 r. polskie fabryki wyprodukowały 61 587 samochodów osobowych i lekkich dostawczych, tj. o 14,4 proc. więcej niż w styczniu br. i więcej o 22,7 proc. w stosunku do lutego 2014 r. Fabryka Fiata odnotowała miesiąc do miesiąca spadek produkcji o 3,1 proc., zaś Opel i Volkswagen zwiększyły ją odpowiednio o 62,9 proc. i 13,7 proc.

Przemysł motoryzacyjny, pomimo kryzysu, generował nadal wysokie przychody z całokształtu działalności, które na koniec 2013 r. wyniosły ok. 120,4 mld zł i były o 6,6% wyższe, niż w roku poprzednim (112,9 mld zł w takim samym okresie roku 2012). W roku 2013 wyraźnie wzrosły o 12% nakłady inwestycyjne, osiągając poziom 4,7 mld złotych, co stanowiło ok. 11,9% całkowitej kwoty wydanej na inwestycje w przetwórstwie przemysłowym.

oprac. Nina