standard Rosyjskie embargo uaktywniło polski eksport

Polscy przedsiębiorcy w 2014 r. aktywnie rozwijali eksport towarów rolno-spożywczych objętych rosyjskim embargiem. Łączne dostawy tych towarów z Polski w okresie od stycznia do listopada minionego roku osiągnęły ponad 11 mld dolarów. Oznacza to wzrost o 4,5%.

W sytuacji wprowadzonych przez Rosję ograniczeń, istotne znaczenie dla producentów towarów objętych embargiem miał rozwój eksportu do krajów Unii Europejskiej. W pierwszych jedenastu miesiącach 2014 r. osiągnął on poziom ponad 8 mld dolarów, wzrastając o blisko 7,5%. Głównymi rynkami eksportowymi były: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy oraz Francja.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego za okres od stycznia do listopada 2014 r. wskazują na bardzo wysoką dynamikę eksportu towarów rolnych objętych rosyjskim embargiem do krajów pozaeuropejskich oraz bałkańskich (pozaunijnych). Eksport wyniósł blisko 1,4 mld dolarów, co oznacza wzrost o prawie 34%. Wśród tych państw są m.in. USA (wieprzowina), Algieria, Arabia Saudyjska, Indonezja (produkty mleczarskie), kraje Afryki Zachodniej (mięso drobiowe), Bośnia i Hercegowina (wołowina), Zjednoczone Emiraty Arabskie (syropy cukrowe) oraz Egipt (warzywa mrożone). Polskie jabłka sprzedawane były m.in. do Egiptu, Bośni i Hercegowiny, Mongolii, Serbii, Singapuru, Tadżykistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ważnym kierunkiem eksportowym towarów rolno-spożywczych były również Chiny.

oprac.: A. N. za MG