standard Głos z branży – sytuacja na rynku logistycznym

Branża logistyczna jest barometrem dla całej gospodarki. Sektor ten bardzo szybko odczuwa tendencje panujące na rynku, ponieważ każdy operator logistyczny tak naprawdę łączy interesy producentów i konsumentów. Dlatego też mając szerokie spektrum poglądowe zauważamy, a co więcej jesteśmy w stanie prognozować sytuację gospodarczą na rynku. Wysokie oczekiwania konsumentów wobec cen i jakości świadczonych usług dotykają operatorów logistycznych, którzy zmuszeni są do optymalizowania procesów tak, aby dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb Klientów. Nie mniej jednak procesy optymalizacyjne też mają swoje granice.

W ostatnich latach pojawiło się mnóstwo publikacji dotyczących znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności w branży transportowo-logistycznej. Sytuacja ta bez wątpienia może być w przyszłości poważnym zagrożeniem dla ciągłości procesów operacyjnych oraz ich jakości. Jednym z głównych problemów ostatnich miesięcy jest brak zasobów w postaci kierowców a także pracowników magazynowych. Według Instytutu Transportu Drogowego, liczba wniosków o pozwolenia na prowadzenie działalności transportowej w latach 2007-2013 zmniejszyła się o blisko 50 proc. Ponadto coraz mniej młodych ludzi decyduje się na uprawianie zawodu kierowcy, a jednym z powodów są bez wątpienia horrendalne koszty uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem ciężarowym sięgające około 10 000 złotych. Nie dziwi zatem fakt, że największy wzrost upadłości zanotowała właśnie branża transportowa, która dodatkowo ucierpiała z powodu m.in. ograniczeń w eksporcie na wschód. Poważne utrudnienia widoczne są również w dostępie do pracowników magazynowych niezbędnych do realizacji przeładunków oraz operacji magazynowych.

Dodatkowo odbiorcy usług stają się coraz bardziej wymagający, oczekując dostaw w weekendy i święta oraz we wczesnych godzinach porannych. W takich warunkach koszty tzw. „ostatniej mili” znacząco rosną nawet do 50%, głownie z uwagi na puste przebiegi aut (brak  ładunków powrotnych), mniejsze wypełnienie oraz ograniczenia związane z czasem pracy kierowców. Co więcej, w okresie szczytów przewozowych wolumeny zwiększają się nawet do 200%. W praktyce dla operatora logistycznego oznacza to wzrost kosztów związanych z koniecznością zakupu i utrzymywania dodatkowych zasobów.

Nie sposób również nie wspomnieć o coraz to bardziej restrykcyjnych przepisach prawnych dotyczących m.in. ryczałtu na nocleg dla kierowców, niemieckiej ustawy o płacy minimalne MiLog, obostrzeń ekologicznych związanych z emisją CO2, a także zaostrzonych przepisów ruch drogowego oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Firmy działające w branży podejmują wiele działań ukierunkowanych na zniwelowanie kosztów generowanych przez wspomniane wyżej sytuacje. Natomiast istotne jest, aby wszystkie ogniwa łańcucha dostaw były świadome sytuacji i wspólnie wypracowywały rozwiązania, tak aby usługi transportowo-logistyczne były wykonywane na jak najwyższym poziomie.

Marcin Turski
Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta