standard Klastry symbolem innowacyjności

Działające w Polsce klastry, czyli skupiska firm o podobnym profilu działalności, funkcjonujące na określonym obszarze geograficznym, są naturalnym środowiskiem proinnowacyjnym – wynika z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014 r.”

Badanie zostało przeprowadzone wśród 35 działających w Polsce klastrów, które charakteryzują się zaawansowanym poziomem rozwoju. Główną grupę badanych stanowiły przedsiębiorstwa – ponad 81%, instytucje wsparcia – 7,3%, natomiast 7,6% – sektor badawczo-rozwojowy.

Klastry mogą być traktowane jako kluczowy instrument podnoszenia innowacyjności gospodarki krajowej, jak i gospodarek regionalnych. Prawie 58% badanych przedsiębiorstw wdrożyło w ciągu ostatnich dwóch lat innowacje. Niespełna 40% firm zaangażowanych we wdrażanie innowacji stwierdziło, że klaster okazał się w tym pomocny, z kolei bardzo duży wpływ klastra na wdrożenie innowacji stwierdziło ok. 8% ankietowanych. Z jednej strony pokazuje to pewną skuteczność projektów realizowanych w klastrach, związanych z podnoszeniem innowacyjności. Nadal względnie niski udział samych klastrów w podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw ujawnia, że prawdopodobnie bardziej innowacyjne przedsiębiorstwa są skłonne w większym zakresie angażować się w struktury klastrowe.

Jednym z kluczowych wyników badań, jak twierdzą autorzy raportu, jest odnotowany 7% wzrost zatrudnienia w klastrach w ciągu ostatnich dwóch lat. Pokazuje to, że mimo braku większej zmiany liczby pracujących w Polsce, klastry koncentrują podmioty, które charakteryzują się wysoką konkurencyjnością i ekspansywnością.

Benchmarking klastrów został przeprowadzony w czterech kluczowych obszarach: zasoby klastra; procesy w klastrze; wyniki klastra; potencjał wzrostu. Celem podjętego badania jest dostarczenie klastrom użytecznego narzędzia doskonalenia własnego działania oraz zdobywania wiedzy.

oprac. Redakcja za PARP