standard Po co robić audyt energetyczny w firmie?

Z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorców korzystających z audytów energetycznych. Firma może zaoszczędzić na tej procedurze i nowej umowie na zakup energii nawet do 25 proc. wydatków.

Audyt energetyczny polega na szczegółowej analizie gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie, dzięki której można zaplanować działania zwiększające efektywność energetyczną firmy i obniżające rachunki.

Sama procedura składa się z kilku dosyć skomplikowanych etapów, podczas których bada się wiele aspektów struktury energetycznej działalności przedsiębiorstwa. Na podstawie wyników audytu, ekspert planuje odpowiednie modernizacje i określa czas zwrotu kosztów inwestycji.

Ekspert opiniuje

Profesjonalny audyt energetyczny przeprowadza osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego opisuje rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346). Osoba przeprowadzająca audyt, poza zbadaniem zużycia energii elektrycznej  określa dokładnie właściwości cieplne budynku i tworzy charakterystykę energetyczną zabudowań.

Dokładnej eksploracji podlegają: użycie mediów energetycznych, opłaty i dobrane taryfy, instalacje wewnętrzne (elektryczne, cieplne, chłodnicze, gazowe, wentylacyjne), sieci (elektryczna, cieplna, gazowa), oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, stan posiadanych maszyn i urządzeń, ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylacja i klimatyzacja. Dodatkowo bada się możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii przy przebudowie systemu energetycznego.

 – Pierwszym zadaniem audytora jest przygotowanie odpowiedniego pakietu badań i analiz w zależności od profilu działalności i wielkości przedsiębiorstwa. Musi on więc posiadać rozległą wiedzę nt. funkcjonowania danej firmy – tłumaczy Marcin Bukacz, ekspert Energii dla Firm. – W przypadku zakładu przemysłowego lub nawet niewielkiej produkcji, ogromnie ważne jest wzięcie pod uwagę procesów technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Analiza oszczędności

Czas trwania audytu zależy nie tylko od wielkości firmy, lecz także od stosowanych urządzeń, procesów i założeń przyjętych przez klienta składającego zamówienie na usługę. W pierwszym etapie audytor zbiera szczegółowe informacje, zapoznaje się z istniejącymi w firmie systemami i technologiami energetycznymi. Gromadzi też informacje o ochronie cieplnej budynku, systemie ogrzewania wnętrza budynku i wody, a także systemie chłodzenia i wentylacji. Analizuje system oświetlenia, zużycie paliw w procesach produkcyjnych i pojazdach należących do przedsiębiorstwa. Potem bada zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną.

W drugim etapie przechodzi do oceny funkcjonowania całości i propozycji przebudowy systemu.  Ekspert przygotowuje projekt rozwiązań optymalizujących zużycie energii w firmie. Ważne jest uwzględnienie korelacji systemów i wzajemnego oddziaływania różnych urządzeń. W przypadku dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, analizuje się redukcję mocy biernej. Należy też sprawdzić dopasowanie mocy umownej i taryfy, ponieważ jej przekroczenie spowoduje naliczenie kary, zaś zbyt duża moc umowna będzie generowała niepotrzebne dodatkowe koszty.

Opłacalne rozwiązania

Najważniejsza w audycie jest kalkulacja kosztów inwestycji i wykazanie czasu zwrotu – to pokaże, ile dokładnie możemy zaoszczędzić.

Posłużę się przykładem: w pewnym zakładzie do ogrzewania budynku biurowego wykorzystuje się kocioł na olej opałowy. Koszt wytworzenia ciepła to 13 325,6 zł/rok. Obliczono go na podstawie ceny i ilości oleju podanej przez zakład. Zaproponowano dwa inne źródła ciepła – kocioł opalany biomasą. Jako biomasę, w analizie wybrano palety drzewne. Koszt zakupu kotła na biomasę wraz z osprzętem wynosi ok. 9 500 zł. Przewidywane oszczędności mogą wynosić 2560 zł/rok, więc inwestycja powinna się zwrócić w niecałe 4 lata, o ile zużycie oleju opałowego będzie co roku na podobnym poziomie jak w podanym przykładzie – wylicza Marcin Bukacz z Energii dla Firm. – Dodatkowo, jeśli zostaną wprowadzone opłaty za emisję CO2, szacowane na ok. 150 zł/t, inwestycja po wprowadzeniu opłat będzie wykazywała się jeszcze większą opłacalnością. Oszczędności będą wtedy wynosiły ok. 9500 zł, a prosty czas zwrotu wyniesie 1 rok – dodaje  Bukacz.

Po analizie zużycia energii w firmie, audytor opracowuje propozycje inwestycji i ocenę ich opłacalności oraz czas zwrotu kosztów inwestycji. Istotna jest tutaj wielkość zużycia energii, a więc zazwyczaj wielkość i profil działania zakładu. Duże przedsiębiorstwa z branży przemysłowej mogą liczyć zazwyczaj na dużo większe oszczędności, niż w przypadku mniejszych zakładów. Nie znaczy to jednak, że małej firmie nie opłaca się przeprowadzać audytu. Ekspert może bowiem znaleźć dla nas alternatywę, o której sami byśmy nie pomyśleli, a która zmniejszy roczny koszt zużycia energii, np. skorzystanie z odnawialnego źródła energii, przebudowę lokalu z zastosowaniem ergonomicznych rozwiązań, czy zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie wody, energii elektrycznej czy ciepła. Warto przyjrzeć się rachunkom za energię elektryczną i inne media oraz rozwiązaniom mogącym je zmniejszyć – obniżenie kosztów energii jest jednym z elementów racjonalizacji kosztów prowadzenia biznesu.

Magdalena Myczko