standard Zarządzanie stresem

Wielu liderów biznesu oraz członków zespołów poddaje się stresowi, próbując osiągnąć wyznaczone cele. Nieustannie przesuwane przez ich szefów limity i progi powodują, że pracownicy w końcu przekraczają granicę własnej wytrzymałości, a to nie służy nikomu. Alistair Cox, CEO Hays przekonuje, że w firmach wcale nie musi tak być.

Duże natężenie stresu wpływa niekorzystnie na osiąganie przez ludzi dobrych rezultatów, często wręcz obniża wydajność zespołu. Z drugiej strony, w „zdrowych” dawkach jest elementem skutecznie motywującym pracowników do wydajnej pracy czy dotrzymywania terminów. Zadaniem managerów jest umiejętne wypracowanie równowagi między stanem stresu i relaksu w zarządzanym zespole.

Czym jest stres?

Alistair Cox przytacza wyniki badania, które pokazuje, że pod wpływem dobrze zarządzanego stresu nie tylko polepszają się wyniki pracy, ale też długość życia pracownika. Kontrastuje to z powszechnym przekonaniem, że stres negatywnie wpływa na zdrowie. Z naukowego punktu widzenia, stres jest reakcją na trudną lub niebezpieczną sytuację. Poprzez podniesienie organizmu do stanu gotowości, człowiek pracuje na najwyższych obrotach. Jeśli zestresowany pracownik umiejętnie radzi sobie z napięciem, osiąga wtedy najlepsze wyniki. Stres często jest jednak postrzegany jako powód do zmartwień, mimo że organizm potrafi sobie z nim doskonale radzić. Dlatego też liderzy powinni wiedzieć jak ujarzmić reakcję na stres, znać sytuacje stresogenne i radzić sobie z nimi w efektywny sposób. Pozytywne podejście do napięcia jest więc cenne dla zespołu.

Rola lidera

Poziom tolerancji oraz umiejętność pracy pod presją, to indywidualne kwestie w przypadku każdej osoby. Niektórzy z nas pod wpływem stresu osiągają najlepsze wyniki. Niektórzy wręcz przeciwnie. Zdaniem Alistaira Coxa, jeśli jesteś szefem, musisz zrobić swojemu zespołowi przysługę i ocenić własny poziom tolerancji na stres, bo przecież żaden lider nie chce być najsłabszym ogniwem. Powinieneś również zidentyfikować czynniki stresogenne dla współpracowników, którzy mogą ich po prostu nie rozpoznawać. Jako lider musisz się nauczyć, jakie sytuacje mogą wywołać napięcie w zespole, aby móc zainterweniować, zanim stres negatywnie wpłynie na wyniki ich pracy. Równocześnie członkowie zespołu powinni wiedzieć, że w stresujących sytuacjach mogą prosić o wsparcie nie tylko swoich współpracowników, ale też Ciebie.

Wszystko jest kwestią nastawienia

Większość sytuacji stresogennych jest poza naszą kontrolą. Czasami nie jesteśmy w stanie zmienić okoliczności zdarzenia, ale możemy zmienić naszą reakcję. Jeśli mamy negatywne podejście do stresu, to ma on na nas właśnie taki wpływ. Postrzegając stres jako narzędzie przygotowujące do podjęcia nowego wyzwania, możemy nauczyć się efektywnie go wykorzystywać. Badania pokazują, że reakcja ciała na czynniki stresogenne różni się pomiędzy osobami pozytywnie i negatywnie oceniającymi stres. W obu przypadkach ciśnienie krwi rośnie, ale inaczej zachowują się naczynia krwionośne – rozszerzają się dostarczając więcej tlenu do mózgu w przypadku pozytywnego nastawienia na stres, a zwężają w przypadku negatywnego. Dlatego zmiana podejścia do stresu automatycznie redukuje poziom niepokoju i zwiększa pewność siebie w stresujących sytuacjach. Lider powinien być osobą, która ułatwi pracownikom osiągnięcie tych korzyści.

Stres uczynić sprzymierzeńcem

Stres w pracy jest nieunikniony, ale można się nauczyć go rozpoznawać i pozytywnie wykorzystywać. Na przykład przy kompletowaniu zespołu projektowego, warto pomyśleć w jaki sposób pozytywnie wywierać presję, aby skutkowała lepszymi rezultatami działań wśród członków grupy. W ten sposób można zwiększyć nie tylko własną szansę na sukces, ale przekazać cenne wskazówki współpracownikom, by i oni zyskali bardziej satysfakcjonujące efekty pracy.

oprac.: Natalia