Jaroslaw Pasik

standard Polski leasing na ścieżce wzrostu

Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce systematycznie rośnie. Wyniki ogłoszone przez Związek Polskiego Leasingu po I półroczu pokazują, że branża leasingowa odnotowała 13,2 proc. wzrost wartości nowych kontraktów, dzięki sfinansowaniu aktywów o łącznej wartości niemal 24 mld zł. Leasing jest głównym, obok kredytu zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce. […]

standard Outsourcing funkcji personalnych – nowe perspektywy dla firm

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w MSP Jakość funkcjonowania każdej organizacji i realizacji praktycznie każdego przedsięwzięcia zależy od zaangażowanych w nie ludzi. Dlatego też o pracownikach danej firmy często myśli się w kategoriach zasobów ludzkich (human resources) bądź kapitału ludzkiego (human capital). Dbałość o pozyskanie odpowiednich pracowników i ich rozwój w ramach […]

standard Jak budować więzi pomiędzy klientami a marką – wykorzystanie programów lojalnościowych

Programy lojalnościowe to jeden z najskuteczniejszych sposobów na budowanie więzi pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem. Coraz więcej firm docenia wartość stałych klientów i stara się oferować im różnego rodzaju korzyści w zamian za lojalność wobec marki, co przekłada się na szybki rozwój rynku programów lojalnościowych na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych liczba […]

standard Polska gospodarka ma się dobrze

W pierwszym kwartale tego roku polska gospodarka wzrosła o 3,6%. Był to bardzo dobry wynik plasujący Polskę wśród najszybciej rosnących europejskich gospodarek. A co równie ważne był to wynik oparty na bardzo stabilnych podstawach. Wzrastały bowiem wszystkie główne komponenty popytu czyli konsumpcja, inwestycje i popyt zagraniczny. W tym okresie konsumpcja […]

standard Motywacja pracowników poprzez komunikację wewnętrzną w firmie

Komunikacja wewnętrzna obok systemu wynagrodzeń czy benefitów pozapłacowych jest jednym z wielu narzędzi motywowania pracowników. Należy jednak mieć na względzie, że może ona oddziaływać na kadrę zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Bowiem źle prowadzona komunikacja wewnętrzna lub jej brak, może być jedną z przyczyn obniżenia motywacji zatrudnionych osób do pracy […]

standard Łatwiejsze zasady rozliczania funduszy UE w leasingu

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej UE i jednocześnie z zalet leasingu, będą mogli otrzymać pełną kwotę dopłaty jednorazowo – mówią o tym nowe wytyczne MIR. Dotychczas firmy czekały kilka lat na wypłatę pełnej kwoty dotacji. Leasing jest instrumentem, który wspiera absorbcję funduszy unijnych. […]

standard Odliczenie podatku VAT od paliwa bardziej dostępne po 1 lipca

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT od eksploatacji pojazdów służbowych do 3,5 tony. Dzięki tym zmianom, przedsiębiorcy wykorzystujący pojazd do celów mieszanych, za tankowanie zapłacą mniej. Niezmienne obowiązują przepisy pozwalające na pełne odliczenie podatku, jednak pod pewnymi warunkami. Dotychczas właściciele firmowych samochodów o masie […]

standard Podaruj pracownikowi wybór

Dobrze opracowany pakiet świadczeń pozapłacowych, według 70% respondentów, zwiększa zaangażowanie zatrudnionych i osłabia chęć zmiany firmy (wg 80% badanych). Warto przeanalizować dostępne na rynku oferty i wybrać taką, która sprosta indywidualnym potrzebom pracowników. Karnet do kina czy na siłownię to dziś za mało, aby docenić dobrego pracownika. Pracodawca może tak […]